م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ای‌ زاگ‍رس‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ای‌ دارب‍ادام‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ای‌ زاگ‍رس‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ای‌ دارب‍ادام‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌)/ از م‍ح‍م‍د ف‍ت‍اح‍ی‌ و... [و دی‍گ‍ران‌].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌‏‫، ۱۳۷۹‬-
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‬: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫۲۷۵۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱‬‬‏‫‭‎964-473-033-x:‬
‏يادداشت : ‏‫‎‬‎ ‬ع‍ن‍وان‌ به انگلیسی: ‎study area: (Darbadam forest, kermanshah)‎Zagross forests management‭. ‬‬
‏مندرجات : ج‌. ۱. م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ای‍ه‌
‏موضوع : ج‍ن‍گ‍ل‌ و ج‍ن‍گ‍ل‍داری‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
‏شناسه افزوده : ف‍ت‍اح‍ی‌، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
‏رده بندی کنگره : ‏‫SD۲۲۸‭‬ ‭/ک۴۵‏‫‭م۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۳۴/۹۰۹۵۵۴۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۶۹۳۲
 
   آدرس ثابت  م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ای‌ زاگ‍رس‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ای‌ دارب‍ادام‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۴۳۰۰۶ ‬
‪ ۱۷۸۹۲۷۰ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۳۰۰۷ ‬
‪ ۳۹۴۹۵۷ ‬
۱
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login