واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ت‍رک‍ی‌ در پ‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، - ۱۳۵۲
‏عنوان و نام پديدآور : واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ت‍رک‍ی‌ در پ‍ارس‍ی‌/ اث‍ر م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍دی‍ق‌ (دوزگ‍ون‌)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۲۱۰ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-06-0001-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۱۰ - ۲۰۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ه‍ا و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌ -- ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌
زب‍ان‌ ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره : PIR۲۹۲۵‭/ت‌۴ن‌۲
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۴/۴۹۴۳۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۵۲۱۹
 
   آدرس ثابت  واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ت‍رک‍ی‌ در پ‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login