آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌ و ی‍اران‌ چ‍ه‍ارده‌م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ی‍ری‌پ‍ور، اح‍م‍د، ‏‫۱۳۳۳ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌ و ی‍اران‌ چ‍ه‍ارده‌م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ / م‍ول‍ف‌ اح‍م‍د ام‍ی‍ری‌‌ پ‍ور.
‏مشخصات نشر : ‏‫م‍ش‍ه‍د‬‏‫: راز ت‍وک‍ل‌‬‏‫، ۱۳۸۰.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲۵۵ ص‌.‬‬: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰ ریال‬‬‏‫‭ ‭964-5923-31-X :‬‬‬ ؛ ‏‫‎۱۴۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‏‬‬ ؛ ‏‫‎۱۴۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‏‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم)‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌: . ‭‎Ahmad Amiripoor. Ashenaie ba Farzandan wa yaran - e chahardah ...‬‬‏‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هفتم: پاییز ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ نهم: تابستان ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم : ۱۳۹۳.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ش‍ورای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍ولات‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ه‌ م‍ش‍ه‍د م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۵۲ - ۲۵۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : امامزادگان -- سرگذشتنامه
اسلام -- سرگذشتنامه
صحابه -- سرگذشتنامه
‏شناسه افزوده : دبیرستان شهید محولاتی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‬‮‭BP۵۳‏‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۸آ۵ ۱۳۸۷‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‮‭۲۹۷/۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۲۲۴
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌ و ی‍اران‌ چ‍ه‍ارده‌م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۹۵۷ ‬
‪ ۶۳-۹۹۵۷ ‬
۲
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۹۰۳۷ ‬
‪ ۶۳-۴۹۰۳۷ ‬
۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۸۷۰ ‬
‪ ۲۳۷۸۹۱ ‬
۱۵
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۸۷۱ ‬
‪ ۲۳۷۸۰۰ ‬
۱۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۴۷۸۲ ‬
‪ ۲۳۷۸۰۷ ‬
۱۳
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۴۷۸۳ ‬
‪ ۵۲۷۴۱۸ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۴۱۱۴ ‬
‪ ۲۳۸۳۳۹ ‬
۱۱
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۴۱۱۵ ‬
‪ ۳۵۱۲۲۵ ‬
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۴۶۶۳ ‬
‪ ۲۹۴۳۲۳ ‬
۱۷
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۸۱۰۷ ‬
‪ ۵۸۸۹۳ ‬
۱۲
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۶۸۱۰۸ ‬
‪ ۶۱۸۳۷۵ ‬
۱۶
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۷۹۶۳۱ ‬
‪ ۳۴۹۱۷۳ ‬
۲۰
۱۳۸۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۱۱۵۱۲ ‬
‪ ۸۴۹۴۲۸ ‬
۵
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۱۱۵۱۳ ‬
‪ ۸۶۷۸۶۷ ‬
۶
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۸۷۸۳ ‬
‪ ۶۸۲۸۶۳ ‬
۹
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۸۷۸۴ ‬
‪ ۶۸۲۸۶۴ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۶۲۶۱ ‬
‪ ۸۹۱۹۲۰ ‬
۱۸
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۶۲۶۲ ‬
‪ ۸۸۸۷۲۰ ‬
۱۹
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۲۹۱۷ ‬
‪ ۱۲۴۵۵۳۸ ‬
۲۱
۱۳۸۹
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۲۹۱۸ ‬
‪ ۱۲۴۵۵۳۹ ‬
۲۲
۱۳۸۹
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۱۳۰۳ ‬
‪ ۱۳۲۸۷۴۱ ‬
۲۳
۱۳۹۱
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۱۳۰۴ ‬
‪ ۱۳۲۸۷۴۰ ‬
۲۴
۱۳۹۱
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۵۴۸۴ ‬
‪ ۱۵۵۴۷۴۵ ‬
۲۵
۱۳۹۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۳۵۴۸۵ ‬
‪ ۲۲۲۷۹۰۷ ‬
۲۶
۱۳۹۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۸۶۸۵ ‬
‪ ۲۰۳۱۴۲۹ ‬
۲۷
۱۳۹۶
۱۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login