م‍ارک‍س‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ م‍درن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اح‍م‍دی‌، ب‍اب‍ک‌، ‏‫۱۳۲۷ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ارک‍س‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ م‍درن‌/ ب‍اب‍ک‌ اح‍م‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: نشر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۲۲ ص.‬‬
‏فروست : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫؛ ۵۳۳.‬
‏شابک : ‏‫۴۹۰۰۰ ریال‬‏‫: ‭964-305-536-1‬ ؛ ‏‫۵۶۵۰۰ریال(چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۸۹۵۰۰ریال(چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ریال(چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫‬۴۵۰۰۰۰ ریال (چاپ ششم)
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Babak Ahmadi. Marx and modern politics‭.‬‭‭
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ چهارم : ۱۳۸۵
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : ‏‫چاپ ششم: ۱۳۹۳.‮‬
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۸] - ۱۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : م‍ارک‍س‌، ک‍ارل‌، ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳م.-- نقد و تفسیر
‏موضوع : مارکسیسم
علوم سیاسی -- تاریخ
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭/‮الف‬۳م۲ ۱۳۷۹‏‫‭‬‮‭HX۳۹/۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۳۵/۴۰۹۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۳۲۸۰
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  م‍ارک‍س‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ م‍درن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۱۵۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۱۶۷ ‬
۷
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۰۸۶ ‬
‪ HX۳۹/۵ /الف۵۵م۱۲ ۱۳۸۰ ‬
۱۰
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۴۴۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۴۴۸ ‬
۱۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۷۳۹۴ ‬
‪ ۸۶۰۶۱۰ ‬
۹
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۷۳۹۵ ‬
‪ ۸۶۰۶۰۹ ‬
۸
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۶۴۷۱ ‬
‪ ۳۸۰۶۲۴ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۸۳۰۱۶ ‬
‪ ۲۴۸۰۱۸۱ ‬
۲
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۴۹۰۹ ‬
‪ ۷۷۱۲۶۰ ‬
۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۴۹۱۰ ‬
‪ ۷۷۱۲۶۱ ‬
۶
۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۰۹۷۱ ‬
‪ ۱۰۱-۳۴۸۸۸ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۲۲۶۹ ‬
‪ ۱۵۵۷۱۴۱ ‬
۱۲
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۲۲۷۰ ‬
‪ ۱۵۵۷۱۴۰ ‬
۱۳
۱۳۹۳
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login