اس‍ی‍ران‌ ک‍وچ‍ک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍ب‍د، طاه‍ره‌، ۱۳۴۲ -
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ی‍ران‌ ک‍وچ‍ک‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ طاه‍ره‌ ای‍ب‍د؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ف‍رش‍ی‍د ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: آستان قدس رضوی،شرکت به نشر،کتابهای پروانه‏‫، ۱۳۸۰.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ۳۲ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌).
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ه‌‌ن‍ش‍ر‏‫؛ ۱۹۸‮‬. بچه‌های عاشورا.
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰ ریال: ‏‫‭978-964-02-0204-3‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم.
‏موضوع : ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق.‏‬ -- داستان
داستان‌های مذهبی
‏شناسه افزوده : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د، ‏‫۱۳۴۷ - ‏، تصویر‌گر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‬‭BP۹‏‫‬‭‬‭‭/‮الف۹الف‬۵ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭[ج]۲۹۷/۶۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۹۲۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  اس‍ی‍ران‌ ک‍وچ‍ک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۳۵۰۰۰ ‬
‪ ۱۲-۱۸۹۷۶ ‬
۲
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۳۵۰۰۱ ‬
‪ ۱۲-۱۸۹۷۵ ‬
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۶۲۵۷۶۰ ‬
‪ ۱۲-۳۳۵۹۷ ‬
۴
۱۳۸۰
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۶۲۵۷۶۱ ‬
‪ ۱۲-۲۸۵۱۴ ‬
۳
۱۳۸۰
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۵۳۱۲۶۳ ‬
‪ ۱۲-۱۸۱۵۸۱ ‬
۵
۱۳۸۶
۴
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۳۱۲۶۴ ‬
‪ ‬
۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۰۱۲۹۹ ‬
‪ ۱۴۲۸۶۶۱ ‬
۸
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۰۱۳۰۰ ‬
‪ ۱۴۲۸۶۶۲ ‬
۹
۸۷
۵
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۸۹۸۷۷ ‬
‪ ۱۲-۹۶۷۲۲ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۸۹۸۷۸ ‬
‪ ۱۲-۹۶۷۲۱ ‬
۱۱
۱۳۸۵
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login