ف‍ره‍ن‍گ‌ و رف‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍ری‍ان‍دی‍س‌، ه‍ری‌ چ‍ارا لام‍ب‍وس‌، - ۱۹۲۶
‎Triandis, Harry charalambos‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ و رف‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ری‌. س‌. ت‍ری‍ان‍دی‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ص‍رت‌ ف‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: رس‍ان‍ش‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ۴۷۰ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-92154-6-8‬۲۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-92154-6-8‬۲۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Culture and social behavior‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۴۵] - ۴۷۰
‏موضوع : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏شناسه افزوده : ف‍ت‍ی‌، ن‍ص‍رت‌، ۱۳۴۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : HM۲۵۱‭/ت‌۴ف‌۴ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۳۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۳۱۱۲
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ و رف‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۴۰۴۵ ‬
‪ ۶۳-۱۱۵۰۳۹ ‬
۷
۱۳۸۸
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۷۶۴ ‬
‪ HM۲۵۱ /ت۴ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۰
۱۳۸۳
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۷۶۵ ‬
‪ HM۲۵۱ /ت۴ف۴ ۱۳۸۸ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۷۶۶ ‬
‪ HM۲۵۱ /ت۴ف۴ ۱۳۸۸ ‬
۱۲
۱۳۸۸
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۶۸۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۶۸۸ ‬
۶
۱۳۸۳
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۸۶۶۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۸۶۶۴ ‬
۱۵
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۹۶۷۶ ‬
‪ ۲۶۲۸۱ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۹۶۷۷ ‬
‪ ۵۸۳۵۶۴ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۶۵۹۶ ‬
‪ ۴۹۳۰۴۴ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۶۵۹۷ ‬
‪ ۴۹۳۰۴۵ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۰۶۶۸ ‬
‪ ۹۷۸۱۱۴ ‬
۹
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۰۶۶۹ ‬
‪ ۹۷۸۱۱۵ ‬
۸
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۴۰۸۹ ‬
‪ ۱۱۷۰۱۰۹ ‬
۱۳
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۴۰۹۰ ‬
‪ ۱۱۷۰۱۱۰ ‬
۱۴
۱۳۹۱
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login