ق‍ب‍ل‍ه‌ ع‍ال‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ول‍ر، ‏‫گ‍راه‍ام‌ ای.‬، ‏‫۱۹۳۷ - ‏ م.
Fuller, Graham E.
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍ب‍ل‍ه‌ ع‍ال‍م‌ : ژئ‍وپ‍ل‍ی‍ت‍ی‍ک‌ ای‍ران‌/ گ‍راه‍ام‌ ف‍ول‍ر ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ م‍خ‍ب‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫ ، ۱۳۷۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ش‍ان‍زده‌، ۳۲۷ ص.‬‬‬
‏فروست : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز ؛ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ر ۲۳۵.
‏شابک : ۶۲۰۰ ری‍ال‌‏‫‬: ‎964-305-022-X‬ ؛ ‏‫۶۲۰۰۰ ریال‮‬چاپ سوم‏‫‭‭‬‭978-964-305-022-1 :‬ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰ ریال( چاپ چهارم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭‭The center of the universe: the geopolitics of Iran‬
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ چهارم : فروردین ۱۳۹۰.
‏يادداشت : چاپ دهم: ۱۳۹۹.
‏يادداشت : چاپ یازدهم: ۱۴۰۰.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ایران -- روابط خارجی -- ۱۳۵۷
‏شناسه افزوده : م‍خ‍ب‍ر، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۳۲ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭DSR۱۶۵۰‭/ف‌۹ق‌۲ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۳۲۷/۵۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۳۷۴۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ق‍ب‍ل‍ه‌ ع‍ال‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۴۲۳ ‬
‪ DSR۱۶۵۰ /ف۹ق۲ ‬
۶
۱۳۷۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۸۸۶ ‬
‪ DSR۱۶۵۰ /ف۹ق۲ ۱۳۷۳ ‬
۳۴
۱۳۹۲
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۴۰۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۹۶۰۱ ‬
۵
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۴۶۴ ‬
‪ DSR۱۶۵۰ /ف۹ق۲ ۱۳۷۳ ‬
۱۰
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۳۲۷ ‬
‪ ‬
۹
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۱۴۱۲ ‬
‪ ۱۶۵۵۰۸ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۱۴۱۳ ‬
‪ ۱۶۵۵۰۹ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۷۷۲۹ ‬
‪ ۲۸۰۰۲۷ ‬
۲
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۷۷۳۰ ‬
‪ ۲۱۴۰۸۷۶ ‬
۱
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۵۰۷۳ ‬
‪ ۸۸۳۴۲۳ ‬
۸
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۵۰۷۴ ‬
‪ ۸۸۳۴۲۲ ‬
۷
۱۳۷۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۷۸۶۵۱ ‬
‪ ۱۰۰۱۵۶۲ ‬
۱۲
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۷۸۶۵۲ ‬
‪ ۱۰۰۱۳۹۵ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۴۰۹۲ ‬
‪ ۱۲۲۰۷۴۷ ‬
۱۴
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۴۰۹۳ ‬
‪ ۱۲۲۰۷۴۶ ‬
۱۵
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۵۷۰۷۷ ‬
‪ ۱۹۹۸۰۰۰ ‬
۱۶
۱۳۹۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۰۶۸۷۱ ‬
‪ ۲۴۲۷۱۱۷ ‬
۱۱
۱۳۹۹
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۵۷۳۵۲۱ ‬
‪ ۶۳-۱۸۷۸۱۶ ‬
۱۸
۱۴۰۰
۱۱
 
مخزن مبادله و اهدا
‪ ۲۰۰۰۰۷۸۴۸ ‬
‪ ۲۰۰۰۰۷۸۴۸ ‬
۱۷
۱۳۸۷
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login