اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌ در ت‍اری‍خ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌ در ت‍اری‍خ‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍رن‍ارد ل‍وی‍س‌... [و دی‍گ‍ران‌]؛ [گردآوری] و ت‍رج‍م‍ه‌ ی‍ع‍ق‍وب‌ آژن‍د.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ول‍ی‌‏‫، ۱۳۶۳.‭
‏مشخصات ظاهری : پ‍ان‍زده‌، ۴۹۲ ص‌.: ن‍م‍ودار.
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : نویسندگان برنارد لویس، لوئی ماسینیون، ع. حمدانی، م. هاجسن، آصف فیضی، ایوانف.
‏يادداشت : کتاب حاضر گردآوری و ترجمه از منابع مختلف میباشد.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ن‍اص‍ر خ‍س‍رو، ۳۹۴ - ۴۸۱ق. -- نقد و تفسیر
‏موضوع : اسماعیلیه
فاطمیان -- تاریخ -- ‏‫۲۹۷ -‏ ۵۶۷ق.‏‬
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- اسماعیلیان، ۴۸۳ - ۶۵۴ق.
‏شناسه افزوده : ل‍وئ‍ی‍س‌، ب‍رن‍ارد، ‏‫۱۹۱۶‏-‏۲۰۱۸م.‬
‏شناسه افزوده : آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌، ‏‫۱۳۲۸ - ‏، مترجم، گردآورنده
‏شناسه افزوده : Lewis, Bernard, 1916-2018
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۸۵۵‭‏‫‬‭‭/آ۴‮الف‬۵ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۱۶۵۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌ در ت‍اری‍خ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۵۴۵۰ ‬
‪ ۶۳-۸۳۵۸۰ ‬
۱
۶۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۷۳۴ ‬
‪ DSR۸۵۵ /آ۴الف۵ ‬
۶
۱۳۶۸
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۰۵۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۵۴۶ ‬
۷
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۰۹۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۱۴۰ ‬
۸
۱۳۶۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۰۹۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۰۹۵ ‬
۱۰
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۷۴۱۴ ‬
‪ ۱۶۲۰۸۷ ‬
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۷۴۱۵ ‬
‪ ۱۶۲۰۸۸ ‬
۳
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۱۰۲۴ ‬
‪ ۱۶۲۰۸۹ ‬
۴
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۱۰۲۵ ‬
‪ ۱۶۲۰۹۰ ‬
۵
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۲۴۶۶۷ ‬
‪ ۹۸۴۶۷۱ ‬
۹
۱۳۶۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login