ب‍ره‍ان‌ گ‍ودل‌ و ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و ب‍ره‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍اگ‍ل‌، ارن‍س‍ت‌، - ۱۹۰۱
‎Nagel, Ernest‬
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ره‍ان‌ گ‍ودل‌ و ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و ب‍ره‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ارن‍س‍ت‌ ن‍اگ‍ل‌، ج‌. ن‍ی‍وم‍ن‌ و آل‍ف‍رد ت‍ارس‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د اردش‍ی‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ول‍ی‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۴۵،[۶] ص‌
‏شابک : ۳۱۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ری‍اض‍ی‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Godel's proof‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.[]۱۰۵
‏موضوع : گ‍ودل‌، ق‍ض‍ی‍ه‌
م‍ن‍طق‌ ری‍اض‍ی‌
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍وم‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز روی‌، ۱۹۶۶ - ۱۹۰۷، ‎ .Newman, James Roy‬ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍م‍ک‍ار
‏شناسه افزوده : ت‍ارس‍ک‍ی‌، آل‍ف‍رد، .۱۹۸۲ - ۱۹۰۲‎ .Tarski, Alfred‬ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍م‍ک‍ار
‏شناسه افزوده : اردش‍ی‍ر بهرستاقی، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۵ - م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : QA۹/۶۵‭/ن‌۲ب‌۴ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ۵۱۱/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۲۱۴۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ب‍ره‍ان‌ گ‍ودل‌ و ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و ب‍ره‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۱۷۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۱۷۱ ‬
۵
۱۳۶۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۸۶۴۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۸۶۴۴ ‬
۳
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۶۳۳۶ ‬
‪ ۱۰۱۸۳۲ ‬
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۶۳۳۷ ‬
‪ ۱۰۱۸۳۳ ‬
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۲۵۲۶ ‬
‪ ۱۴۴۹۲۹۷ ‬
۴
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login