ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍وی‍ج‌، م‍ای‍ک‍ل‌
Savage, Michael
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌/ م‍ای‍ک‌ س‍اوج‌ ، آل‍ن‌ وارد٬ کوین وارد ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ پ‍وررض‍ا.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‬: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫٬ ۱۳۹۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫شش٬ ۲۹۷ ص.‬: مصور٬ جدول.
‏فروست : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫؛ ۵۵۰‬. ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌‏‫؛ ۳۴.‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‬: ‏‫978-600-02-0508-9‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی : ‭Urban sociology, capitalism, and modernity, 2nd ed, 2003.‬‬
‏يادداشت : ویراست قبلی کتاب حاضر توسط انتشارات" س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‬‬‏‫ " در سال ۱۳۸۰ منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ هفتم.
‏يادداشت : این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ : ص‌. [۲۷۰] - ۲۸۷.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : جامعه‌شناسی شهری
Sociology, Urban
جامعه‌شناسی شهری-- تاریخ
Sociology, Urban-- History
سرمایه‌داری
Capitalism
‏شناسه افزوده : وارد، آل‍ن‌
‏شناسه افزوده : Warde, Alan
‏شناسه افزوده : وارد، کوین، ‏‫۱۹۶۹‏-‏ م.‏‬
‏شناسه افزوده : Ward, Kevin
‏شناسه افزوده : پ‍ور‌رض‍ا، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ‏‫۱۳۳۱ -‏‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت). پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏شناسه افزوده : The Center for Studying and Compling University Books in Humanitics (SAMT). Institute for Research and Development in the Humanities
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HT۱۵۱‏‫‬‮‭‬‭‭/س‌۹ج‌۲ ۱۳۹۶‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۷/۷۶‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۸۶۵۳۴
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۷۰۶۱ ‬
‪ ‏‫۲۳۹۴۶۴۸ ‬
۱
۱۳۹۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۷۰۶۲ ‬
‪ ۱۹۷۳۲۰۳ ‬
۲
۱۳۹۶
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login