ب‍رزی‍گ‍ران‌ دش‍ت‌ خ‍ون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍رس‍ن‍د، پ‍روی‍ز
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍رزی‍گ‍ران‌ دش‍ت‌ خ‍ون‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ پ‍روی‍ز خ‍رس‍ن‍د؛ [ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۹۶
‏شابک : ب‍ه‍ا:۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۷۶؛ ب‍ه‍ا: ۲۰۰۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-423-199-6‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ق‍طع‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ق‌۶۱
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۴۰‭/ر۵۴ب‌۴ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ۸‮ف‍ا‬۸/۷۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۲۴۳۵
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ب‍رزی‍گ‍ران‌ دش‍ت‌ خ‍ون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۱۲۰۸ ‬
‪ ۳۷۵۷۷۷ ‬
۱
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۱۱۲۰۹ ‬
‪ ۵۹۱۸۷۳ ‬
۴
۱۳۷۱
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۳۶۵۱ ‬
‪ ۵۹۱۳۶۹ ‬
۳
۱۳۷۶
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۶۳۶۵۲ ‬
‪ ۱۵۴۰۸۸۵ ‬
۲
۷۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۶۰۳۲ ‬
‪ ۱۰۴۸۲۷۰ ‬
۵
۱۳۴۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۲۵۴۱ ‬
‪ ۱۴۵۴۲۰۱ ‬
۶
۱۳۷۱
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login