پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : کرج: [بی‌نا]، ۱۳۹۶ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏یادداشت : علمی تخصصی
‏يادداشت : صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول: مهرداد فتحی
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۵۴۳۲۸
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۷۹۳۷ ‪ ۱۳۹۶-۱۳۹۷
س۱-۲: ش۱، ۴(زمستان۱۳۹۶-پاییز۱۳۹۷)
‪ 7805155
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۰۶۸۹ ‪ ۱۳۹۶-۱۳۹۷
س۱-۲: ش۱-۲(زمستان۱۳۹۶- بهار۱۳۹۷)
‪ 8178591
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۱۸۱۰ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۳(تابستان)
‪ 8243764
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۲۲۹۸-۰۲ ‪ ۱۳۹۸
س۳: ش۶(بهار)
‪ 8108801
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۳۴۷۱-۰۴ ‪ ۱۳۹۸
س۳: ش۶(بهار)
‪ 8207231
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۶۱۹۶-۰۲ ‪ ۱۳۹۸
س۳: ش۹(۴)(دی)
‪ 9006100
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۶۶۴۰-۰۲ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۳(تابستان)
‪ 9020647
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۸۴۱۴ ‪ ۱۳۹۹
س۴: ش۱۲(۲)-۱۳(۳)(تابستان-پاییز)
‪ 8993592
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login