مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : کرج: [بی‌نا]، ۱۳۹۶ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 2588-4255
‏یادداشت : علمی-تخصصی
‏يادداشت : صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول: منیژه ملائی
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۸۳۶۹۳
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۸۹۶۳ ‪ ۱۳۹۶
س۱: ش۱-۲(پاییز-زمستان)
‪ 7585609
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۰۹۱۰ ‪ ۱۳۹۷
س۲: ش۳-۵(بهار-پاییز)
‪ 8226699
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۱۷۷۸-۰۲ ‪ ۱۳۹۶
س۱: ش۲(زمستان)
‪ 8147262
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۳۰۹۹ ‪ ۱۳۹۷
س۲: ش۳-۵(بهار-پاییز)
‪ 8236077
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۶۵۴۱ ‪ ۱۳۹۷-۱۳۹۸
س۲-۳: ش۶-۱۰(زمستان۱۳۹۷-زمستان۱۳۹۸)
‪ 9023392
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۸۳۹۶-۰۳ ‪ ۱۳۹۸
س۳: ش۱۰(۴)(زمستان)
‪ 9314166
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login