مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : کرج: [بی‌نا]، ۱۳۹۵ -
‏فاصله انتشار : دو ماه يکبار
‏شاپا : 2538-6409
‏یادداشت : اقتصادی
‏يادداشت : صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول: منیژه ملائی
سردبیر: میلاد فتحی
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۶۷۲۰۰
‏زبان اثر : فارسی
 
   آدرس ثابت  مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۴۵۴۰ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۳(۱)-۴(۲)(اردیبهشت- تیر)
‪ 6849616
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۴۵۶۹ ‪ ۱۳۹۵
س۱: ش۱-۲(بهمن-اسفند)
‪ 6844564
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۸۶۹۸ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۳(۱)-ش۴(۲)(اردیبهشت-تیر)
‪ 7012945
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۷۴۵ ‪ ۱۳۹۵
ش۱-۲(بهمن-اسفند)
‪ 7552193
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۸۶۱۷ ‪ ۱۳۹۷
س۳: ش۹-۱۳(اردیبهشت-دی)<کسری: ۱۱-۱۲>
‪ 7583570
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۲۰۲ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۵(۳)(شهریور)
‪ 7736810
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۲۰۳ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۷(۵)(دی)
‪ 7736811
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۷۷۸۱ ‪ ۱۳۹۷
س۳: ش۱۱-۱۲(شهریور-آبان)
‪ 7781095
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۱۲۹۹ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۵(۳)-۶(۴)، ۸(۶)(شهریور-اسفند)
‪ 8155040
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۱۸۹۳ ‪ ۱۳۹۷
س۳: ش۹-۱۱(اردیبهشت-شهریور)
‪ 8129604
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۲۸۴۸ ‪ ۱۳۹۷
س۳: ش۱۳(دی)
‪ 8133926
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۷۹۸۵-۰۲ ‪ ۱۳۹۸
س۴: ش۱۵-۱۶(اردیبهشت-تیر)
‪ 9187599
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login