پژوهش در هنر و علوم انسانی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پژوهش در هنر و علوم انسانی [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: [بی‌نا]، ۱۳۹۵ -
‏فاصله انتشار : دو ماه يکبار
‏شاپا : 2538-6298
‏يادداشت : صاحب امتیاز، مدیر‌مسئول و سردبیر: میلاد فتحی
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۲۸۰۲۴
‏زبان اثر : فارسی
 
   آدرس ثابت  پژوهش در هنر و علوم انسانی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۶۵۰۸ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۴(تیر)
‪ 6665212
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۳۶۶۷ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۳(۱)(اردیبهشت)
‪ 6666346
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۵۷۵۱ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۵(شهریور)
‪ 6431316
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۳۸۱۷ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۶-۷(آبان-دی)
‪ 6828135
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۵۴۰۲ ‪ ۱۳۹۵
س۱: ش۱-۲(بهمن-اسفند)
‪ 6906891
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۰۱۴۹ ‪ ۱۳۹۵
س۱: ش۲(اسفند)
‪ 8236394
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۸۱۰۲ ‪ ۱۳۹۵
س۱: ش۱(بهمن)
‪ 7790997
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۸۱۰۴ ‪ ۱۳۹۸
س۴: ش۱۵(۱)(اردیبهشت)
‪ 7791004
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۲۵۸۴ ‪ ۱۳۹۷
س۳: ش۹(۱)-ش۱۰(۲)(اردیبهشت- تیر)
‪ 8083867
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۴۶۶۹ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۸(اسفتد)
‪ 8327029
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۴۶۷۵ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۵(شهریور)
‪ 8326002
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۴۶۷۶ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۳(۱)(اردیبهشت)
‪ 8325979
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۰۹۴۴ ‪ ۱۳۹۵-۱۳۹۶
س۱-۲: ش۲، ۴(اسفند۱۳۹۵-تیر۱۳۹۶)
‪ 8745872
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۲۱۲۰ ‪ ۱۳۹۷
س۳: ش۱۰(۲)-ش۱۳(۵)(تیر-آبان)
‪ 8746889
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۷۵۱۸-۰۲ ‪ ۱۳۹۷
س۳: ش۱۱(۳)(شهریور)
‪ 9097232
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۸۰۲۹ ‪ ۱۳۹۸
س۴: ش۱۸(۴)-۲۰(۶)(شهریور-آبان)
‪ 9001766
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۸۲۳۹ ‪ ۱۳۹۸
س۴: ش۱۸(۴)(شهریور)
‪ 9293710
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login