ت‍ع‍زی‍ه‌ ت‍ج‍ل‍ی‌ ارزن‍ده‌ ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ اس‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۸۴-۱۸۷۲
‏سرشناسه : روش‍ن‌روان‌، ال‍ه‍ام‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ع‍زی‍ه‌ ت‍ج‍ل‍ی‌ ارزن‍ده‌ ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ اس‍ت‌/ روش‍ن‌روان‌، ال‍ه‍ام‌
‏منشا مقاله : ، ف‍ره‍ن‍گ‌ آش‍ت‍ی‌، (۲۳ ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۱۵.
‏توصیفگر : ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌
 
   آدرس ثابت  ت‍ع‍زی‍ه‌ ت‍ج‍ل‍ی‌ ارزن‍ده‌ ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ اس‍ت‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login