پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، ۱۳۹۰ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 1026-0188
‏شاپا : 2588-4123
‏یادداشت : علمی- پژوهشی
‏يادداشت : مدیرمسئول: فریده علوی
مدیر مسئول از مرداد ۱۳۹۵: علی‌رضا ولی‌پور
سردبیر: سیدحسن زهرایی
سردبیر: از زمستان ۱۳۹۸مهدی دهمردی
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏يادداشت : این نشریه تا سال ۱۳۹۷ به صورت دوفصلنامه منتشر شده است.
‏عنوان به زبان دیگر : Foreign Language Research Journal
‏نشریه مادر : پژوهش زبان‌های خارجی
‏موضوع : زبان‌شناسی -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : علوی، فریده، ۱۳۴۲ -، مدیر مسئول
زهرایی، سیدحسن، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی
‏رده بندی کنگره : ‏‫P۹‬
‏رده بندی د... : ‏‫۴۱۰/۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۲۹۲۴۹۴۱
‏دسترسی و محل الکترونیکی : pajuhesh@ut.ac.ir
آدرس الکترونیکی منبع
‏زبان اثر : فارسیانگلیسیانگلیسی
 
   آدرس ثابت  پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۵۸۷ ‪ ۱۳۹۰
س۱: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4092170
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۵۸۸ ‪ ۱۳۹۰
س۱: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4092175
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۳۷۱۷ ‪ ۱۳۹۵
د۶: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 7690440
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login