ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌ ت‍وس‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)‏‫، ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۸۱ ص.‬: مصور، نمودار.
‏فروست : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). جامعه‌شناسی‏‫؛ ۱.‬
‏شابک : ‏‫۷۸۰۰۰ ريال‭‬: ‏‫‬‭964-459-028-7
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏يادداشت : ‏‫ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Gholam Abbas Tavasoli. Socialogical theories‭.
‏يادداشت : چاپ ششم
‏يادداشت : ‏‫چاپ دیگر: ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، ۱۳۶۹.(فروست)‬
‏یادداشت : واژه‌نامه
‏یادداشت : کتابنامه
‏موضوع : جامعه‌شناسی
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HM۶۰۶/ف۲‏‫‬‭ت۸۴ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۱/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۹۳۳۸۱
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login