علوم و فناوری غذایی، فصلنامه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : علوم و فناوری غذایی، فصلنامه [پیایند: مجله]‭Journal of Food Science and Technology‬
‏مشخصات نشر : سبزوار: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، معاونت پژوهشی، ۱۳۸۸ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 2251-6476
‏يادداشت : تخصصی
‏يادداشت : از شماره ۱۸(۴) زمستان۱۳۹۲، با عنوان نو‌آوری در علوم و فناوری غذایی منتشر می شود.
‏يادداشت : صاحب امتیاز:‌ حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مدیر مسئول: سیدعلی مرتضوی
سردبیر:‌ گیتی کریم
‏يادداشت : کتابنامه
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : چکیده مقالات به زبان انگلیسی
فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : ‭Journal of Food Science and Technology‬
‏موضوع : مواد غذایی-- صنعت و تجارت-- ایران -- نشریات ادواری
مواد غذایی -- پیش‌بینی‌های ایمنی -- استانداردها-- نشریات ادواری
تکنولوژی -- ایران--نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : م‍رت‍ض‍وی‌،سید ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۱۶ -‏‬، مدیر مسئول
ک‍ری‍م‌، گ‍ی‍ت‍ی‌، ۱۳۲۰-، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد سبزوار. معاونت پژوهشی، صاحب‌امتیاز
‏رده بندی کنگره : ‏‫TP۳۶۸‍‬
‏رده بندی د... : ‏‫۶۶۴/۰۰۵‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۲۴۷۱۳
‏از این پس با عنوان: : نو‌آوری در علوم و فناوری غذایی
‏دسترسی و محل الکترونیکی : ‭jfst@iaus.ac.ir‬
آدرس الکترونیکی منبع
‏زبان اثر : فارسیانگلیسیانگلیسیانگلیسی
 
   آدرس ثابت  علوم و فناوری غذایی، فصلنامه
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۵۰ ‪ ۱۳۹۰
س۳: ش۷(۱)-ش۱۰(۴)(بهار-زمستان)
‪ 4269695
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۲۹۷ ‪ ۱۳۸۸
س۱: ش۱-۳(بهار-زمستان)
‪ 3396711
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۹۸۶ ‪ ۱۳۹۰
س۳: ش۷(۱)-ش۱۰(۴)(بهار-زمستان)
‪ 4011969
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۹۴۹۳ ‪ ۱۳۸۹
س۲: ش۴(۱)-ش۶(۳)(بهار-زمستان)
‪ 3349910
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۹۵۲۷ ‪ ۱۳۸۹
س۲: ش۴(۱)-ش۶(۳)(بهار-زمستان)
‪ 3344901
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۹۵۲۸ ‪ ۱۳۸۸
س۱: ش۲-۳(پاییز-زمستان)
‪ 3344902
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۱۷۹۵ ‪ ۱۳۹۱
س۴: ش۱۱(۱)-ش۱۲(۲)(بهار- تابستان)
‪ 4856297
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۵۰۴۹ ‪ ۱۳۸۸
س۱: ش۱(بهار)
‪ 4892750
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۰۶۶۴ ‪ ۱۳۹۲
س۵:ش۱۶(۲)-ش۱۸(۴)(تابستان-زمستان)
‪ 6988503
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۵۶۳۴ ‪ ۱۳۹۲
س۵:ش۱۶(۲)-ش۱۸(۴)(تابستان-زمستان)
‪ 6429309
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۶۴۰۴ ‪ ۱۳۹۱
س۴:ش۱۱(۱)-ش۱۲(۲)(بهار-تابستان)
‪ 6457416
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۶۵۱۸ ‪ ۱۳۹۱-۱۳۹۲
س۴: ش۱۳(۳)-ش۱۴(۴)(پاییز-زمستان۱۳۹۱)؛س۵: ش۱۵(۱)(بهار۱۳۹۲)
‪ 6484995
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۸۵۱۰ ‪ ۱۳۹۱-۱۳۹۲
س۴: ش۱۳(۳)-ش۱۴(۴)(پاییز-زمستان۱۳۹۱)؛س۵: ش۱۵(۱)(بهار۱۳۹۲)
‪ 6540677
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login