روان‌شناسی کاربردی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : روان‌شناسی کاربردی[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، ۱۳۸۵ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏یادداشت : تحلیلی- پژوهشی
‏يادداشت : صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیرمسئول: شهرناز مرتضوی
سردبیر: عصمت دانش
‏يادداشت : کتابنامه
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع... : فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : Quarterly Applied Psychology
‏کلید عنوان : روانشناسی
‏موضوع : روان‌شناسی عملی-- تحقیق-- نشریات ادواری
علوم تربیتی
‏شناسه افزوده : م‍رت‍ض‍وی‌، ش‍ه‍ن‍از، مدیر مسئول
دان‍ش‌، ع‍ص‍م‍ت‌، ‏‫۱۳۲۶ - ‏، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه شهید بهشتی، صاحب‌امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه روان‌شناسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫۱آ/BF۶۳۶‬
‏رده بندی د... : ‏‫۱۵۸/۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۰۰۶۳۳۵‬‬
‏دسترسی و محل الکترونیکی : Applied- Psychology@sbu.ac.ir
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : انگلیسی
‏زبان فهرست مندرجات : انگلیسی
‏زبان صفحه عنوان در صورتي که به زباني غير از... : انگلیسی
 
   آدرس ثابت  روان‌شناسی کاربردی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۷۱۰۶ ‪ ۱۳۹۶
س۱۱: ش۴۱(۱)-ش۴۲(۲)(بهار-تابستان)
‪ 6201990
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۷۱۱۵ ‪ ۱۳۹۵
س۱۰: ش۳۹(۳)-ش۴۰(۴)(پاییز-زمستان)
‪ 6203758
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۱۱۴۹ ‪ ۱۳۸۵
س۱: ش۱-۵(زمستان۱۳۸۵-زمستان۱۳۸۶)
‪ 2626368
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۱۱۵۳ ‪ ۱۳۸۵-۱۳۸۶
س۱: ش۱-۵(زمستان۱۳۸۵-زمستان۱۳۸۶)
‪ 2626372
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۷۴۵۸ ‪ ۱۳۸۹
س۴: ش۱۳(۱)-ش۱۶(۴)(بهار-زمستان)
‪ 3184693
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۷۵۲۹ ‪ ۱۳۸۷-۱۳۸۸
س۲: ش۶(۲)-ش۸(۴)(بهار- پاییز۱۳۸۷)؛س۳: ش۹(۱)-ش۱۰(۲)(بهار- تابستان۱۳۸۸)
‪ 3217902
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۷۵۸۷ ‪ ۱۳۸۸
س۳: ش۱۰(۲)-ش۱۲(۴)(تابستان-زمستان)
‪ 3200898
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۷۶۱۱ ‪ ۱۳۸۸
س۳: ش۱۱(۳)-ش۱۲(۴)(پاییز-زمستان)
‪ 3168282
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۷۹۲۹ ‪ ۱۳۸۷-۱۳۸۸
س۲: ش۶(۲)-ش۸(۴)(بهار- پاییز۱۳۸۷)؛س۳: ش۹(۱)(بهار۱۳۸۸)
‪ 3242741
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۸۱۲ ‪ ۱۳۸۹
س۴: ش۱۳(۱)-ش۱۵(۳)(بهار- پاییز)
‪ 4314130
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۸۵۹ ‪ ۱۳۹۰-۱۳۹۱
س۵: ش۱۷(۱)-۲۰(۴)(بهار-زمستان۱۳۹۰)؛س۶: ش۲۱(۱)(بهار۱۳۹۱)
‪ 4313674
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۹۲۴ ‪ ۱۳۸۹-۱۳۹۰
س۴: ش۱۶(۴)(زمستان۱۳۸۹)؛س۵: ش۱۷(۱)-۱۸(۲)(بهار-تابستان۱۳۹۰)
‪ 4317174
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۰۹۰۲ ‪ ۱۳۹۶
س۱۱: ش۴۱(۱)-ش۴۲(۲)(بهار-تابستان)
‪ 6199099
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۰۹۱۵ ‪ ۱۳۹۵
س۱۰: ش۳۹(۳)-ش۴۰(۴)(پاییز-زمستان)
‪ 6199810
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۲۵۹۷ ‪ ۱۳۹۴
س۹: ش۳۵(۳)-ش۳۶(۴)(پاییز-زمستان)
‪ 6247653
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۳۰۲۳ ‪ ۱۳۹۰
س۵: ش۱۹(۳)-ش۲۰(۴)(پاییز-زمستان)
‪ 6784998
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۸۱۵۰ ‪ ۱۳۹۴-۱۳۹۵
س۹: ش۳۵(۳)-ش۳۶(۴)(پاییز-زمستان۱۳۹۴)؛ س۱۰: ش۳۸(۲)(تابستان۱۳۹۵)
‪ 7655191
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۰۴۰۹ ‪ ۱۳۹۵
س۱۰: ش۳۸(۲)(تابستان)
‪ 7082514
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login