ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : راش‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۳۷ - م‌
Rush, Michael
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌: م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ / م‍ای‍ک‍ل‌ راش‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ص‍ب‍وری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۸۷.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ش‍ش‌ ، ۲۸۵ ص‌.‬ : نمودار.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ ۲۷۳. علوم اجتماعی؛ ۱۶.
‏شابک : ‏‫۲۷۵۰۰ ریال‬ ‏‫‬‭978-964-459-273-7 :
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Politics and society: an introduction to political sociology, 1992‬‮‮.‬‬‬‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ قبلی: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چاپ هفتم.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ : ص‌. ۲۷۳ - ۲۸۵.
‏موضوع : جامعه‌شناسی سیاسی
‏شناسه افزوده : ص‍ب‍وری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭JA۷۶‏‫‬‮‭‭/ر۲ج‌۲ ۱۳۸۷‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۳۰۶/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۸‎۱‎۱‎۹‎۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد حذفی
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۷۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۰۴۸ ‬
۱
۱۳۸۷
۷
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۵۲۴۲ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۶۸۷۶ ‬
‪ ۸۱۰۰۲۸ ‬
۲
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۶۸۷۷ ‬
‪ ۸۱۰۰۲۹ ‬
۳
۱۳۸۸
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۲۶۶۳۱۵ ‬
‪ ۶۳-۱۷۹۲۵۷ ‬
۵
۱۳۸۸
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login