قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ایران. قانون اساسی . (جمهوری اسلامی)
‏عنوان قراردادی : ایران . قوانین و احکام
‏عنوان و نام پديدآور : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ / تدوین جهانگیر منصور.
‏مشخصات نشر : تهران : دوران‏‫ ‏‫، ۱۳۸۸.‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۲۸ص.‬‏‫ ؛ ۱۲×۱۶ س‌‌م.‬
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰۰ ریال (چاپ شصت و یکم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : چاپ شصت و ششم‬‏‫ :‭ 978-964-8891-07-2‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال (چاپ شصت و هشتم)‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ (چاپ هفتادم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال (چاپ هفتاد و دوم )‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال ( چاپ هفتاد و سوم )‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال( چاپ هفتاد و چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال (چاپ هفتاد و ششم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال ( چاپ هفتاد و هشتم )‬‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال ( چاپ هفتاد و نهم )‬‬
‏يادداشت : چاپ شصت و یکم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ شصت و ششم .
‏يادداشت : چاپ شصت و هفتم ، شصت و هشتم ، هفتادو دوم، هفتاد و سوم ، هفتاد و چهارم و هفتاد و ششم : ۱۳۸۸.
‏يادداشت : هفتادو هشتم و هشتاد و نهم : ۱۳۸۹.
‏يادداشت : عنوان روی جلد: مجموعه قوانین، با آخرین اصلاحات ۱۳۸۸ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران : قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸...
‏عنوان روی جلد : مجموعه قوانین، با آخرین اصلاحات ۱۳۸۸ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران : قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸...
‏موضوع : ایران. قانون اساسی (جمهوری اسلامی)
‏شناسه افزوده : م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ‏‫۱۳۲۰ - ‏، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‫‬‭‭KMH۲۰۶۴/۵۱۳۶۸/ی۸ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‬‭۳۴۲/۵۵۰۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۱۳۳۵۹۹۲‬
 
   آدرس ثابت  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۴۹۸۱ ‬
‪ ۸۳۸۷۰۵ ‬
۱۷
۱۳۸۹
۷۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۴۹۸۲ ‬
‪ ۸۳۸۷۰۶ ‬
۱۸
۱۳۸۹
۷۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۴۴۹۸۳ ‬
‪ ۷۳۱۲۶ ‬
۱۹
۱۳۸۹
۷۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۳۲۷۲ ‬
‪ ۹۴۶۲۱۱ ‬
۳۰
۱۳۸۸
۷۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۳۲۷۳ ‬
‪ ۹۴۶۲۱۰ ‬
۳۱
۱۳۸۸
۷۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۲۱۹۲ ‬
‪ ۱۰۴۷۲۳۴ ‬
۱
۱۳۸۷
۶۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۶۲۱۹۳ ‬
‪ ۱۱۰۳۶۹۳ ‬
۲
۱۳۸۷
۶۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۹۷۹۴۱/ ‬
‪ ‬
۳
۶۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۹۷۹۴۲/ ‬
‪ ‬
۴
۶۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۶۴۰۲۱۱ ‬
‪ ۱۷۳۴۸۶۲ ‬
۶
۱۳۸۸
۶۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۸۴۲۳ ‬
‪ ۹۶۰۴۰۱ ‬
۷
۱۳۸۸
۷۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۸۴۲۴ ‬
‪ ۹۶۰۴۰۲ ‬
۸
۱۳۸۸
۷۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۵۶۶۹ ‬
‪ ۷۸۸۹۰۸ ‬
۹
۱۳۸۸
۷۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۵۶۷۰ ‬
‪ ۷۸۸۹۱۰ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۷۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۵۷۸۹ ‬
‪ ۷۹۲۲۳۳ ‬
۱۲
۱۳۸۸
۷۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۵۷۹۰ ‬
‪ ۷۹۲۲۳۲ ‬
۱۳
۱۳۸۸
۷۲
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۷۳۰۶۰۱// ‬
‪ ‬
۱۶
۱۳۸۸
۷۵
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۷۳۰۶۰۲// ‬
‪ ‬
۲۵
۱۳۸۸
۷۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login