آف‍ت‍اب‌ در ح‍ج‍اب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ج‍اع‍ی‌، سیدم‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۳۹ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : آف‍ت‍اب‌ در ح‍ج‍اب‌ / م‍ه‍دی‌ ش‍ج‍اع‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌‏‫‏، ۱۳۸۵.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ ‌۲۳۸ ص.‬‬‬
‏شابک : ‏‫۲۲۵۰۰ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۲۳۰۰۰ ریال ‬(چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫ : چاپ دهم‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-337-334-7‬‬ ؛ ‏‫۲۹۰۰۰ریال ( چاپ دوازدهم)‬ ؛ ‏‫ ۳۱۰۰۰ ریال ( چاپ سیزدهم )‬‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال (چاپ پانزدهم)‬‬ ؛ ‏‫۳۸۰۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ شانزدهم‬‬‏‫ ‏‫: ‭ 978-964-337-334-4 ‬‬‮‬‏‬ ؛ ‏‫‏۴۰۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم)‬ ؛ ‏‫۴۴۰۰۰ ریال (چاپ هجدهم)‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال ( چاپ بیست و چهارم )‬ ؛ ‏‫۱۴۵۰۰۰ ریال (چاپ بیست و پنجم)‬
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌.
‏يادداشت : ‏‫ چاپ دوازدهم و سیزدهم : ۱۳۸۶.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ پانزدهم و شانزدهم: ۱۳۸۷.‬
‏يادداشت : چاپ هفدهم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ هجدهم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ بیست و چهارم و چاپ بیست و پنجم : ۱۳۹۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۷ - ۲۳۸ ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : زی‍ن‍ب‌(س‌) ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ (ع)،‏‫ ‏‫۶ - ‏۶۲ق.‏‏‬
‏موضوع : داستان‌های مذهبی--قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۵۲/۲‭‬ ‭/ز۹‏‫‬‭ش۳ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۹۷۴‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۰‎۷‎۳‎۷‎۱‎۲‮‬
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  آف‍ت‍اب‌ در ح‍ج‍اب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۸۰۹۵ ‬
‪ ۸۷۶۷۷۶ ‬
۱۵
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۴۴۴۸۰ ‬
‪ ۱۸۱۵۸۰۱ ‬
۳۲
۱۳۹۶
۲۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۰۴۴۴۸۹ ‬
‪ ۶۳-۱۳۷۲۵۸ ‬
۳۳
۱۳۹۶
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۱۰۴۹۴ ‬
‪ ۶۳۷۱۴۶ ‬
۲
۱۳۸۶
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۱۷۱۸ ‬
‪ ۶۶۹۸۸۰ ‬
۳
۱۳۸۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۱۷۱۹ ‬
‪ ۶۶۹۸۷۹ ‬
۴
۱۳۸۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۳۳۴۱ ‬
‪ ۹۴۴۶۰۸ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۳۳۴۲ ‬
‪ ۹۴۴۶۰۹ ‬
۱۴
۱۳۸۹
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۲۳۵۷ ‬
‪ ۸۱۸۴۹۱ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۲۳۵۸ ‬
‪ ۸۱۸۴۹۲ ‬
۱۲
۱۳۸۸
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۴۳۹۶۰۳ ‬
‪ ۱۹۰۴۵۳۵ ‬
۳۵
۱۳۹۶
۲۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۰۳۸۵ ‬
‪ ۸۱۵۷۷۴ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۰۳۸۶ ‬
‪ ۸۱۵۷۷۵ ‬
۹
۱۳۸۷
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۲۹۷۵ ‬
‪ ۷۷۹۴۸۵ ‬
۷
۸۷
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۲۹۷۶ ‬
‪ ۷۷۹۴۸۶ ‬
۸
۸۷
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۱۳۴۱۵ ‬
‪ ۶۳۴۹۴۴ ‬
۶
۱۳۸۶
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۶۳۵۷ ‬
‪ ۱۲۵۹۳۶۱ ‬
۱۸
۱۳۹۰
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۶۳۵۸ ‬
‪ ۱۲۵۹۳۶۰ ‬
۱۷
۱۳۹۰
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۵۳۵۵ ‬
‪ ۱۲۳۰۱۷۲ ‬
۲۳
۱۳۹۰
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۵۳۵۶ ‬
‪ ۱۲۳۰۱۷۳ ‬
۲۲
۱۳۹۰
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۸۲۸۳ ‬
‪ ۱۲۴۶۳۸۰ ‬
۵
۱۳۹۰
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۸۲۸۴ ‬
‪ ۱۲۴۶۳۸۱ ‬
۱۶
۱۳۹۰
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۸۸۱۴ ‬
‪ ۱۴۹۲۸۴۳ ‬
۲۵
۱۳۹۲
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۸۸۱۵ ‬
‪ ۱۴۹۲۸۴۴ ‬
۲۶
۱۳۹۲
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۴۵۲۹ ‬
‪ ۱۵۵۸۹۹۴ ‬
۲۷
۱۳۹۲
۲۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۴۵۳۰ ‬
‪ ۱۵۵۸۹۹۵ ‬
۲۸
۱۳۹۲
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۷۲۰۳۸ ‬
‪ ۱۶۵۶۹۹۳ ‬
۳۰
۱۳۹۴
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۰۶۳۴۷ ‬
‪ ۱۷۵۱۱۸۶ ‬
۳۱
۱۳۹۵
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۲۰۴۱ ‬
‪ ۲۰۵۰۴۲۳ ‬
۳۷
۱۳۹۷
۳۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۱۰۹۰۵۵ ‬
‪ ۶۳-۱۷۵۱۳۹ ‬
۳۴
۱۳۹۷
۳۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login