ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌ ش‍ی‍دا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌ ش‍ی‍دا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ وی‍ژه‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ل‍طف‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌ خ‍ورش‍ی‍د‏‫‏‏، ۱۳۷۷‏‬-
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ج.‌‬: مصور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار، پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌.
‏شابک : ‏‫‏۱۵۰۰۰ ری‍ال‌‬‬ ؛ ‏‫‏ش‍م‍اره ‌۱‬‬‏‫‏‏ ‏‫: ‫‬‭964-9162-01-1‬‬‬‬ ؛ ‏‫‏ش‍م‍اره ‌۲‬‏‫‏ : ‏‫‬‭964-9162-00-3‬‬‬ ؛ ‏‫‏شماره ۳‬‏‫‏ ‏‫: ‏‫‬‭ 964-9162-04-6‬‬‬ ؛ ‏‫‏‏‏‏۱۷۵۰۰ ریال (شماره ۵)‬ ؛ ‏‫‏شماره ۴‬‏‫‏ ‏‫: 964-7081-01-4‭‭‬‬ ؛ ‏‫‏شماره ۶ و ۷‬‏‫‏ ‏‫: ‏‫‬‭964-7081-44-8‬‬‬ ؛ ‏‫‏شماره ۸ و ۹ ‬‬‬‏‫‏‏ ‫: ‏‫‬‭978-964-9479-28-6‬‬‬ ؛ ‏‫شماره ۱۰ و ۱۱‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6276-80-2 :‬ ؛ ‏‫۸۷۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫شماره ۱۲‬‬‏‫: ‭978-600-5193-51-0‬‬‬ ؛ ‏‫شماره ۱۳‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-600-5193-72-5‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. لاتینی شده : ...‎M. R. Lotfi. Ketab - e- sal-shayda a complication of‬‭‭.‬‬
‏يادداشت : گردآورنده هشتمین و نهمین شماره محسن حجاریان است.
‏يادداشت : ‏‫در شماره ۱۳ کتاب تحت عنوان " کتاب سال شیدا: مجموعه مقالات موسیقی" منتشر شده است.‬
‏يادداشت : شماره ۴ (چاپ اول: شهریور ۱۳۷۹).
‏يادداشت : شماره ۵ (چاپ اول: مهر ۱۳۸۱).
‏يادداشت : شماره ۶ و ۷ (چاپ اول: ۱۳۸۴).
‏يادداشت : شماره ۸ و ۹ ( چاپ اول: ۱۳۸۶) (فیپا).
‏يادداشت : شماره ۱۰ و ۱۱ (چاپ اول: ۱۳۸۹) (فیپا).
‏يادداشت : شماره ۱۲ (چاپ اول: ۱۳۹۰)
‏يادداشت : ‏‫شماره ۱۳ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا).‬
‏يادداشت : ناشر هشتمین و نهمین کتاب سال شیدا سرای اهل هنر : موسسه فرهنگی و هنری شیدا است.
‏يادداشت : ناشر دهمین، دوازدهمین، سیزدهمین و پازدهمین کتاب سال شیدا، بیدگل است.
‏موضوع : موسیقی -- نشریات ادواری
موسیقی ایرانی -- نشریات ادواری
نشریات ادواری فارسی
‏شناسه افزوده : ل‍طف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۲۵ - ‏۱۳۹۳.‏، گردآورنده
‏شناسه افزوده : حجاریان، محسن، ‏‫۱۳۲۵ - ‏، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭ML۵‏‫‬‭/ک۲ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۷۸۰/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭‎م۷۷-۱۴۲۱‬
 
   آدرس ثابت  ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌ ش‍ی‍دا
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۷۶۳۴۴ ‬
‪ ML۵ /ک۲ ‬
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۸۶۲۸ ‬
‪ ۶۳-۱۲۹۲۸۷ ‬
۱۰-۱۱
۷
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۲۸۱۷ ‬
‪ ۶۳-۱۴۶۱۹۸ ‬
۴
۱۳۹۰
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۱۲۶۶ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۱۲۶۶ ‬
۴
۴
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۴۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۴۴ ‬
۵
۱
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۴۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۴۵ ‬
۲
۱
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۴۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۴۹ ‬
۵
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۵۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۵۰ ‬
۱
۱
۱۳۷۱
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۵۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۵۱ ‬
۷
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۷۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۷۸ ‬
۶-۷
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۹۲۳۷۰ ‬
‪ ۱۱۴۱۲۳۸ ‬
۸
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۲۳۷۱ ‬
‪ ۷۴۰۰۱۹ ‬
۶
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۱۰۳۷ ‬
‪ ۶۱۰۰۸۱ ‬
۶-۷
۲
۱۳۸۴
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۹۱۱۰۳۸ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭ML۵ ‏‫‬‭/ک۲ ۱۳۷۷ ‬
۶-۷
۱
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۲۷۵۴ ‬
‪ ۱۵۷۶۹۹۲ ‬
۲
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۸۳۸۸ ‬
‪ ۶۶۲۵۳۹ ‬
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۸۳۸۹ ‬
‪ ۶۶۲۵۴۰ ‬
۳
۱۳۸۶
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۳۲۴۸۳۳ ‬
‪ ‬
۱۰-۱۱
۲
۱۳۸۹
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۳۲۴۸۳۴ ‬
‪ ‬
۱۰-۱۱
۳
۱۳۸۹
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۸۳۸۰۴۳ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭ML۵ ‏‫‬‭/ک۲ ۱۳۷۷ ‬
۱۲
۱
۱۳۹۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۸۰۴۴ ‬
‪ ۱۰۳۲۸۹۰ ‬
۹
۱۳۹۰
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۲۸۵۵۶۸۹ ‬
‪ ‬
۵
۱۲
۱۳۸۱
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۹۶۶۵۳ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭ML۵ ‏‫‬‭/ک۲ ۱۳۷۷ ‬
۸-۹
۱
۱۳۸۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login