روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍ع‍م‍اری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍روت‌، ل‍ی‍ن‍دا
Groat, linda N.
‏عنوان و نام پديدآور : روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍ع‍م‍اری‌/ ل‍ی‍ن‍دا گ‍روت‌، دی‍وی‍د وان‍گ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ی‍ن‍ی‌ف‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ ‏‫، ۱۳۸۶.‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏بیست و نه، ۳۸۷ ص‌.‏‬: م‍ص‍ور، جدول، نمودار‏‫‎؛ ۵/۱۹ × ۲۳ س‌م.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫؛ ۲۷۴۱.‏‬
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‏‬‏‫: ‭‎964-03-5212-8‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ سوم‬‏‫‬‭978-964-03-5212-0 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‭‭‭‎Architectural research methods, 2002‬
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۴ (فیپا).
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم: ۱۳۸۸.‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍ب‍لا ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د اح‍م‍دی‌ن‍ژاد و م‍ه‍رن‍وش‌ ف‍خ‍ارزاده‌ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍اک‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۱ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۶-۱۳۹۸ تجدبد چاپ شده است.
‏يادداشت : چاپ یازدهم: ۱۴۰۰.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : معماری-- تحقیق
معماری -- راهنمای آموزشی
‏شناسه افزوده : وان‍گ‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۴ - م‌.، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍م‍ک‍ار
‏شناسه افزوده : Wang, David C.
‏شناسه افزوده : ع‍ی‍ن‍ی‌ف‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ‏‫۱۳۳۷ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭NA۲۰۰۰‏‫‭/گ‌۴ر۹ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۷۲۰/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۴۵۵۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍ع‍م‍اری‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۳۷۳۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۳۳۰ ‬
۸
۱۳۸۸
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۰۹۹۳ ‬
‪ NA۲۰۰۰ /گ۴ر۹ ۱۳۸۶ ‬
۱۲
۱۳۸۶
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۶۸۴۵ ‬
‪ ۱۰۱-۵۱۲۱۷ ‬
۱۳
۱۳۹۱
۶
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۵۷۸۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۵۷۸۶ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۱۶۹۰ ‬
‪ ۲۵۰۲۲۵۲ ‬
۱
۱۴۰۰
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۶۹۰۶ ‬
‪ ۵۹۸۰۸۲ ‬
۶
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۱۶۹۰۷ ‬
‪ ۲۴۷۷۰۵۴ ‬
۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۶۴۰۶۳ ‬
‪ ۱۰۸۴۳۹۸ ‬
۴
۱۳۸۶
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۳۶۵۳۲۵ ‬
‪ ‏‫‭‭NA۲۰۰۰ ‏‫‭/گ‌۴ر۹ ۱۳۸۶ ‬
۹
۱۳۸۸
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۶۵۳۲۶ ‬
‪ ۱۰۵۸۲۱۷ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۷۴۵۰۴۴ ‬
‪ ۶۳-۹۹۰۹۷ ‬
۱۴
۱۳۹۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۴۵۰۴۵ ‬
‪ ۱۷۹۱۷۱۷ ‬
۱۵
۱۳۹۶
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login