۵۴۰ داس‍ت‍ان‌ از م‍ع‍ج‍زات‌ و ک‍رام‍ات‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۴۲ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : ۵۴۰ داس‍ت‍ان‌ از م‍ع‍ج‍زات‌ و ک‍رام‍ات‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)/ ع‍ب‍اس‌ ع‍زی‍زی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : ص‍لاه‌ ‏‫، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۲۷ ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‬‏‫‭‎964-7436-71-8 : ‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ريال (چاپ سوم)‮‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: س‍ل‍س‍ل‍ه‌، ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۲۵] - ۵۲۷ ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان گسترده : پانصد و چهل داس‍ت‍ان‌ از م‍ع‍ج‍زات‌ و ک‍رام‍ات‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌).
‏موضوع : حسین‌بن علی (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ق -- کرامت‌ها
‏موضوع : حسین‌بن علی (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ق -- معجزات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۴۱/۷۵‭/ع‌۴پ‌۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۶۱۲۱
 
   آدرس ثابت  ۵۴۰ داس‍ت‍ان‌ از م‍ع‍ج‍زات‌ و ک‍رام‍ات‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۶۱ ‬
‪ ۶۳-۲۳۶۱ ‬
۳
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۱۷۴ ‬
‪ ۶۳-۳۱۷۴ ‬
۱
۴
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۸۶۱ ‬
‪ BP۴۱/۷۵ /ع۴پ۲ ۱۳۸۳ ‬
۱۸
۱۳۹۱
۱۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۰۶۵۸۵ ‬
‪ ۲۲۳۱۹۰۱ ‬
۴
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۶۵۸۶ ‬
‪ ۲۴۴۴۵۲ ‬
۱۱
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۵۵۷۲ ‬
‪ ۳۳۳۹۴۴ ‬
۱۵
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۵۵۷۳ ‬
‪ ۳۳۳۰۷۵ ‬
۱۴
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۳۷۵۶ ‬
‪ ۷۳۸۲۲۰ ‬
۹
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۹۵۵۶ ‬
‪ ۸۹۷۵۵۰ ‬
۱۲
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۹۵۵۷ ‬
‪ ۸۹۷۵۵۱ ‬
۱۳
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۸۶۴۶۱ ‬
‪ ۱۲۱۰۴۲۵ ‬
۱۶
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۸۶۴۶۲ ‬
‪ ۱۲۱۰۴۲۶ ‬
۱۷
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۱۶۱۷ ‬
‪ ۱۲۶۵۵۸۳ ‬
۷
۱۳۹۰
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۱۶۱۸ ‬
‪ ۱۲۶۵۵۸۲ ‬
۸
۱۳۹۰
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login