رویکردهای مختلف به پ‍ل‍ورال‍ی‍زم‌ دی‍ن‍ی‌: ب‍ه‌س‍وی‌ الاه‍ی‍ات‌ ن‍اظر ب‍ر همه ادی‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ری‍چ‍اردز، گ‍ل‍ی‍ن‌
Richards, Glyn
‏عنوان و نام پديدآور : رویکردهای مختلف به پ‍ل‍ورال‍ی‍زم‌ دی‍ن‍ی‌: ب‍ه‌س‍وی‌ الاه‍ی‍ات‌ ن‍اظر ب‍ر همه ادی‍ان‌/ گ‍ل‍ی‍ن‌ ری‍چ‍اردز؛ [م‍ت‍رج‍م‍ان‌] رض‍ا گ‍ن‍دی‌ن‍ص‍رآب‍ادی‌، اح‍م‍درض‍ا م‍ف‍ت‍اح‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست ۲].
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ادی‍ان‌ و م‍ذاه‍ب‌؛ ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا‏‫، ۱۳۸۳.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ۲۹۲ ص.
‏فروست : ادیان ابراهیمی؛۳.
‏شابک : ۲۳۵۰۰ریال‏‫:‏‫‬‭‎9649529527‬ ؛ ۲۳۵۰۰ریال(چاپ سوم)
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:Towards a theology of religions‭.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۰ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ب‍س‍وی‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ ن‍اظر ب‍ر ه‍م‍ه‌ ادی‍ان‌" ت‍وس‍ط م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ادی‍ان‌ و م‍ذاه‍ب‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۴
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏عنوان دیگر : ب‍ه‌س‍وی‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ ن‍اظر ب‍ر ه‍م‍ه‌ ادی‍ان‌
‏موضوع : ک‍ث‍رت‌گ‍رای‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌.
م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ و ادی‍ان‌ دی‍گ‍ر.
‏شناسه افزوده : گ‍ن‍دم‍ی‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌، رض‍ا، ‏‫۱۳۴۶ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍ف‍ت‍اح‌، اح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۴۶‏-‬، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ادی‍ان‌ و م‍ذاه‍ب‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BR۱۲۷‭/ر۹ب‌۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۶۱/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۵۵۳۶
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
 
   آدرس ثابت  رویکردهای مختلف به پ‍ل‍ورال‍ی‍زم‌ دی‍ن‍ی‌: ب‍ه‌س‍وی‌ الاه‍ی‍ات‌ ن‍اظر ب‍ر همه ادی‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۳۰۱ ‬
‪ ۶۳-۱۰۳۰۱ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۹۶۱۰ ‬
‪ ۳۴۹۹۲۹ ‬
۵
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۹۶۱۱ ‬
‪ ۳۴۹۹۳۰ ‬
۴
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۳۴۰۲ ‬
‪ ۳۱۵۴۱۵ ‬
۲
۱۳۸۴
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login