ل‍ی‍لای‌ ص‍ادق‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، - ۱۳۵۲
‏عنوان و نام پديدآور : ل‍ی‍لای‌ ص‍ادق‌/ ش‍اع‍ر م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۰
‏شابک : ‎964-06-4438-2‬رای‍گ‍ان‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۴۳‭/‮ال‍ف‌‬۹۷۲۵ل‌۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ن‌۲۵۲ل‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۵۰۱۷
 
   آدرس ثابت  ل‍ی‍لای‌ ص‍ادق‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login