س‍ی‍ری‌ در ت‍ل‍م‍ود
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اش‍ت‍ای‍ن‌ س‍ال‍ت‍س‌، آدی‍ن‌، م‌ - ۱۹۳۷
‎Steinsaltz, Adin‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍ری‌ در ت‍ل‍م‍ود/ آدی‍ن‌ اش‍ت‍ای‍ن‌ س‍ال‍ت‍ز؛ م‍ت‍رج‍م‌ ب‍اق‍ر طال‍ب‍ی‌ داراب‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ادی‍ان‌ و م‍ذاه‍ب‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۳۳
‏فروست : (ادی‍ان‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌۹)
‏شابک : ۳۸۰۰۰ری‍ال‌:(ج‍ل‍دک‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور)؛۳۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‍ل‍دش‍م‍ی‍ز)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The essential Talmud‬.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏موضوع : ت‍ل‍م‍ود -- م‍ق‍دم‍ات‌
‏شناسه افزوده : طال‍ب‍ی‌داراب‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۴۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ادی‍ان‌ و م‍ذاه‍ب‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BM۵۰۳/۵‏‫‬‭/‮ال‍ف‌‬۵س‌۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۶/۱۲۰۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۴۶۰۱
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍ری‌ در ت‍ل‍م‍ود
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۴۴۰۰ ‬
‪ ۶۳-۵۴۴۰۰ ‬
۱
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۰۸۴۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۰۸۴۰ ‬
۶
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۳۰۲۶ ‬
‪ ۶۶۷۲۱۲ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۷۳۰۲۷ ‬
‪ ۲۲۲۳۸۷۰ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۴۹۷۳ ‬
‪ ۳۴۰۴۰۵ ‬
۴
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۴۹۷۴ ‬
‪ ۳۴۰۴۰۶ ‬
۵
۱۳۸۴
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۴۸۹۸ ‬
‪ ۱۰۱-۵۳۸۹۱ ‬
۱۵
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۰۹۵۵ ‬
‪ ۱۶۳۲۹۴۹ ‬
۷
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۰۹۵۶ ‬
‪ ۱۶۳۲۹۴۸ ‬
۸
۱۳۹۲
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login