خ‍اطرات‌ ه‍ی‍لاری‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، ه‍ی‍لاری‌ راده‍ام‌، م‌ - ۱۹۴۷
‎Clinton, Hillary Rodham‬
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍اطرات‌ ه‍ی‍لاری‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌/ ه‍ی‍لاری‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ه‍ران‌ ن‍وی‍زی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍رج‍ه‍ان‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۳۵
‏شابک : ‎964-94264-8-5‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Living history‬.
‏موضوع : ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، ه‍ی‍لاری‌ راده‍ام‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌. ک‍ن‍گ‍ره‌. س‍ن‍ا -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
روس‍ای‌ ج‍م‍ه‍ور -- ه‍م‍س‍ران‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ج‍ل‍س‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ن‍وی‍زی‌، م‍ه‍ران‌، ۱۳۴۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : E۸۸۷‭/ک‌۸آ۳ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۹۷۳/۹۲۹۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۰۳۵۹
 
   آدرس ثابت  خ‍اطرات‌ ه‍ی‍لاری‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login