از آت‍ش‌ ت‍ا رآک‍ت‍ور
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ری‍ل‍ف‌، آل‍ک‍س‍ی‌
‎Krylov, Alexci‬
‏عنوان و نام پديدآور : از آت‍ش‌ ت‍ا رآک‍ت‍ور/ ن‍وش‍ت‍ه‌ آل‍ک‍س‍ی‌ ک‍ری‍ل‍ف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍وپ‍ک‌ ن‍ی‍ک‌طل‍ب‌؛ زی‍رن‍ظر ش‍ورای‌ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۸۰ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-348-209-x‬۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-348-209-x‬۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎From fire to reactor‬.
‏موضوع : ان‍رژی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ان‍رژی‌ م‍ی‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍ک‌طل‍ب‌، پ‍وپ‍ک‌، ۱۳۵۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌. م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
‏رده بندی کنگره : TJ۱۶۳/۲۳‭/ک‌۴‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۶۲۱[ج‌]/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۶۸۷۲
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  از آت‍ش‌ ت‍ا رآک‍ت‍ور
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۵۷۲۸ ‬
‪ ۴۹۹۵۱۹ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۵۷۲۹ ‬
‪ ۱۹۳۳۳۳ ‬
۱۰
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۵۱۹۲ ‬
‪ ۴۵۷۶۹۸ ‬
۱
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۸۱۵۱۹۳ ‬
‪ ۱۲-۴۳۳۹۳ ‬
۶
۱۳۸۲
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۹۹۲۷۰۹ ‬
‪ ۱۲-۴۳۳۹۴ ‬
۳
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۵۵۳۴ ‬
‪ ۶۸۲۵۷۳ ‬
۴
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۵۵۳۵ ‬
‪ ۶۸۲۵۷۴ ‬
۵
۱۳۸۶
۵
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۲
‪ ۱۵۷۲۶۹۲ ‬
‪ ۱۲-۱۸۷۱۳۷ ‬
۸
۱۳۸۶
۵
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۲
‪ ۱۵۷۲۶۹۳ ‬
‪ ۱۲-۱۸۷۱۳۶ ‬
۹
۱۳۸۶
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login