دن‍ی‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍ز ب‍دن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دوروخ‍وف‌، آل‍ک‍س‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : دن‍ی‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍ز ب‍دن‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ آل‍ک‍س‍ی‌ دوروخ‍ف‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ولادی‍م‍ی‍ر ت‍ی‍خ‍وم‍ی‍روف‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ پ‍وپ‍ک‌ ن‍ی‍ک‌طل‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ور ال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ری‍ح‍ان‍ه‌ و ج‍وان‍ه‌‏‫‬‏، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۵ ج‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌).
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‍ش‍ورات‌ گ‍روه‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌
‏شابک : دوره‏‫‭‎964-7412-10-x :‬ ؛ ‏‫‬‏: ج.۱‏‫‬‭‎964-7412-11-8 :‬: ‏‫‬‏۵۰۰۰ ری‍ال‌ ؛ ‏‫‬‏: ج. ۲: ‏‫‬‭‎964-7412-12-6‬: ‏‫‬‏۵۰۰۰ ری‍ال‌ ؛ ‏‫‬‏: ج.۳: ‏‫‬‭‎964-7412-13-4‬: ‏‫‬‏۵۰۰۰ ری‍ال‌ ؛ ‏‫‬‏: ج.۴‏‫‬‭‎964-7412-14-2 : ‬: ‏‫‬‏۵۰۰۰ ری‍ال‌ ؛ : ‏‫‬‏ج.۵‏‫‬‭‎964-7412-15-0 : ‬: ‏‫‬‏۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎You and your body‬
‏يادداشت : این کتاب در سال ۱۳۷۶ تحت عنوان "شما و بدنتان" توسط نشر حیان به چاپ رسیده است.
‏عنوان دیگر : ش‍م‍ا و ب‍دن‍ت‍ان‌
‏موضوع : انسان -- فیزیولوژی -- ادبیات کودکان و نوجوانان
بدن انسان -- ادبیات کودکان و نوجوانان
‏شناسه افزوده : ت‍ی‍خ‍و م‍ی‍روف‌، ولادی‍م‍ی‍ر، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍ک‌طل‍ب‌، پ‍وپ‍ک‌، ۱۳۵۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭QP۳۷‭/د۹ش‌۸ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭[ج] ۶۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۴۹۴۸
 
   آدرس ثابت  دن‍ی‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍ز ب‍دن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۱۶۶۶۷ ‬
‪ ۱۲-۴۲۳۱۱ ‬
۱
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۶۶۶۸ ‬
‪ ۴۶۷۴۳۴ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۱۶۶۶۹ ‬
‪ ۱۲-۴۲۳۱۰ ‬
۲
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۶۶۷۰ ‬
‪ ۴۶۷۴۳۵ ‬
۲
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۱۶۶۷۱ ‬
‪ ۱۲-۴۲۳۰۸ ‬
۳
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۶۶۷۲ ‬
‪ ۴۶۷۴۳۷ ‬
۳
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۱۶۶۷۳ ‬
‪ ۱۲-۴۲۳۰۹ ‬
۴
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۶۶۷۴ ‬
‪ ۴۶۷۴۳۶ ‬
۴
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۱۶۶۷۵ ‬
‪ ۱۲-۴۲۳۱۳ ‬
۵
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۶۶۷۶ ‬
‪ ۴۶۷۴۳۸ ‬
۵
۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login