‏‫م‍ح‍راب‌ م‍س‍اج‍د ت‍ه‍ران‌‮‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۷ -
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫م‍ح‍راب‌ م‍س‍اج‍د ت‍ه‍ران‌‮‬‏‫/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍رف‍ان‍ی‌.‮‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‮‬‏‫: ک‍ان‍ون‌ ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌‮‬‮‬‏‫، ۱۳۷۹.‮‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۱ص.‮‬‏‫: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌).‮‬‬
‏شابک : ‏‫‎964-6903-17-7‬‮‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۰۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‮‬
‏يادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در اص‍ل‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌) ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "م‍ح‍راب‌ م‍س‍اج‍د ت‍ه‍ران‌" اس‍ت‌.‮‬
‏موضوع : ‏‫م‍ح‍راب‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌‮‬
معماری اسلامی -- ایران -- تاریخ
‏موضوع : تهران -- آثار تاریخی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭NA۵۹۸۷ /ت۹‏‫‬‮‭ع۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۷۲۶/۲۰۹۵۵۱۲‮‬‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۶۹۷۱
 
   آدرس ثابت  ‏‫م‍ح‍راب‌ م‍س‍اج‍د ت‍ه‍ران‌‮‬
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login