روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ن‍وی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍دی‍ع‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‌، - ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور : روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ن‍وی‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ع‍ی‍م‌ ب‍دی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ن‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : پ‍ان‍زده‌، ۴۹۱ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌۱۱۸)
‏شابک : ‎964-6543-51-0‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6543-51-0‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6543-51-0‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6543-51-0‬۱۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Naiim Badii, Hossein Ghandi. Ruznamenegrari -ye novin. Modern Journalism‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: :۱۳۷۹‎ISBN 964-6793-07-x‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰؛ ۲۰۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌
‏شناسه افزوده : ق‍ن‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PN۴۷۷۵‭/ب‌۴ر۹
‏رده بندی دیویی : ۰۷۰/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۵۱۲
 
   آدرس ثابت  روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ن‍وی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۹۰۰ ‬
‪ PN۴۷۷۵ /ب۴ر۹ ‬
۶
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۲۱۹۸ ‬
‪ PN۴۷۷۵ /ب۴ر۹ ‬
۹
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۹۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۹۸ ‬
۸
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۹۱۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۹۱۲ ‬
۱۰
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۸۵۸۸ ‬
‪ ۶۶۸۶۶۶ ‬
۳
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۸۵۸۹ ‬
‪ ۲۶۸۳۰۸ ‬
۴
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۳۲۷۶ ‬
‪ ۲۸۳۸۰۹ ‬
۵
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۷۳۲۷۷ ‬
‪ ۲۲۱۷۲۰۶ ‬
۲
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۹۰۸۴ ‬
‪ ۵۳۱۱۲۷ ‬
۱
۳
 
مخزن مبادله و اهدا
‪ ۲۰۰۰۱۵۳۲۳ ‬
‪ ۲۰۰۰۱۵۳۲۳ ‬
۱۱
۱۳۸۲
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login