ق‍م‍ق‍ام‌ زخ‍ار و ص‍م‍ص‍ام‌ ب‍ت‍ار: در اح‍والات‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ول‍ی‌ ال‍ک‍ون‍ی‍ن‌ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ره‍ادم‍ی‍رزا ق‍اج‍ار، ق‌۱۳۰۵ - ۱۲۳۳
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍م‍ق‍ام‌ زخ‍ار و ص‍م‍ص‍ام‌ ب‍ت‍ار: در اح‍والات‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ول‍ی‌ ال‍ک‍ون‍ی‍ن‌ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ره‍اد م‍ی‍رزام‍ع‍ت‍م‍دال‍دول‍ه‌؛ ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ح‍واش‍ی‌ م‍ح‍م‍ود م‍ح‍رم‍ی‌ زرن‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۲
‏شابک : ب‍ه‍ا:۷۵۰ری‍ال‌(ه‍رج‍ل‍د)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : زن‍دی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۲۹۵ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱‭/ف‌۴ق‌۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۲۶۴۹
 
   آدرس ثابت  ق‍م‍ق‍ام‌ زخ‍ار و ص‍م‍ص‍ام‌ ب‍ت‍ار: در اح‍والات‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ول‍ی‌ ال‍ک‍ون‍ی‍ن‌ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۳۶۷۰ ‬
‪ ۱۳۹۵۵۶ ‬
۱
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۳۶۷۱ ‬
‪ ۱۳۹۵۵۸ ‬
۱
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۳۶۷۲ ‬
‪ ۱۳۹۵۵۷ ‬
۲
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۳۶۷۳ ‬
‪ ۱۳۹۵۵۹ ‬
۲
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۲۴۶۹ ‬
‪ ۱۲۸۵۷۷۵ ‬
۱-۲
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login