از آت‍ش‌ ت‍ا رآک‍ت‍ور
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ری‍ل‍وف‌، آل‍ک‍س‍ی‌
‎Krylov, Alexei‬
‏عنوان و نام پديدآور : از آت‍ش‌ ت‍ا رآک‍ت‍ور/ ن‍وش‍ت‍ه‌ آل‍ک‍س‍ی‌ ک‍ری‍ل‍ف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍وپ‍ک‌ ن‍ی‍ک‌طل‍ب‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌ طال‍ق‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍رب‍ی‍ت‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۸۰ ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۱۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎From the bonfire to the reactor‬.
‏موضوع : ان‍رژی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ان‍رژی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍ک‌طل‍ب‌، پ‍وپ‍ک‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : TJ۱۶۳/۲۳‭/ک‌۴‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۶۲۱[ج‌]/۳۸۱۰۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۵۸۵
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  از آت‍ش‌ ت‍ا رآک‍ت‍ور
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۲۲۱۰ ‬
‪ ۱۱۶۰۰۹ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۲۲۱۱ ‬
‪ ۱۱۶۰۱۰ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۲۷۱۰ ‬
‪ ۶۲۱۳۴۰ ‬
۱
۱۳۸۵
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login