پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دواس‌، ‏‫دی. ا.‬
De Vaus, D. A.
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ / دی‌. ای‌. دواس‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ن‍ای‍ب‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‬‏‫، ۱۳۷۶.‬‏‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۶۶ ص‌.‬‏‬‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫ : ‎964-312-296-4‬‬‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‏‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال‬‏‫ : چاپ یازدهم‬ ‏‫‬‭978-964-312-296-6 : ؛ ‏‫۱۶۸۰۰۰ریال(چاپ پانزدهم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‭‭‭‬‎Surveys in social research‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : ‏‫چاپ هشتم و نهم: ۱۳۸۶.‬
‏يادداشت : چاپ دهم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ یازدهم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۷۶- ۱۳۹۹ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۵۳] - ۳۶۱.
‏موضوع : پیمایش اجتماعی
علوم اجتماعی -- تحقیق -- روش‌شناسی
‏شناسه افزوده : ن‍ای‍ب‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌‏‫، ۱۳۳۹ -‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭HN۲۹‏‫‬‭‭/د۹پ‌۹ ۱۳۷۶‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۳۰۰/۷۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۷۷-۲۵۷۵‬
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۷۵۳۱ ‬
‪ ۶۳-۷۰۸۷۰ ‬
۲
۱۳۸۶
۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۸۶۵۳ ‬
‪ ۶۳-۱۰۹۶۷۷ ‬
۲۵
۱۳۸۸
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۰۴۴۵ ‬
‪ ۶۳-۲۶۴۷۵ ‬
۱۷
۱۳۹۴
۱۷
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۰۴۲۵ ‬
‪ HN۲۹ /د۹پ۹ ۱۳۷۶ ‬
۴۰
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۶۷۲۱ ‬
‪ ۴۹۳۳۲۶ ‬
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۶۷۲۲ ‬
‪ ۴۹۳۹۸۶ ‬
۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۱۲۲۰ ‬
‪ ۳۷۱۷۴۹ ‬
۱۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۱۲۲۱ ‬
‪ ۴۹۲۱۵۳ ‬
۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۸۰۳۲ ‬
‪ ۳۵۱۴۶۶ ‬
۱۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۸۰۳۳ ‬
‪ ۴۹۲۱۷۷ ‬
۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۴۳۴۵ ‬
‪ ۳۶۴۵۳۱ ‬
۱۶
۱۳۷۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۴۳۴۶ ‬
‪ ۴۹۶۹۵۰ ‬
۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۴۰۰۶ ‬
‪ ۴۲۵۲۷۱ ‬
۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۴۰۰۷ ‬
‪ ۴۲۵۴۱۴ ‬
۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۳۴۹۶ ‬
‪ ۳۲۱۱۵۵ ‬
۱۸
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۳۴۹۷ ‬
‪ ۳۲۷۵۷۴ ‬
۱۹
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۵۳۰۶۱ ‬
‪ ۷۴۶۷۶۹ ‬
۱۵
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۳۰۶۲ ‬
‪ ۳۲۷۷۱۵ ‬
۲۰
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۹۵۱۱۰ ‬
‪ ۱۲۲۶۶۶۳ ‬
۱۳
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۵۱۱۱ ‬
‪ ۶۲۲۱۸۱ ‬
۱۴
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۱۷۹۹ ‬
‪ ۹۳۲۱۳۱ ‬
۲۱
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۱۸۰۰ ‬
‪ ۹۰۰۹۹۵ ‬
۲۲
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۶۹۶۷ ‬
‪ ۸۷۹۳۳۵ ‬
۲۳
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۶۹۶۸ ‬
‪ ۸۸۰۵۳۲ ‬
۲۴
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۸۵۰۷ ‬
‪ ۷۸۰۲۳۴ ‬
۳۰
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۸۵۰۸ ‬
‪ ۷۸۰۲۳۵ ‬
۲۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۲۷۵۲ ‬
‪ ۱۲۳۳۲۲۰ ‬
۲۶
۱۳۹۰
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۲۷۵۳ ‬
‪ ۱۲۳۳۲۱۹ ‬
۲۷
۱۳۹۰
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۴۴۹۰ ‬
‪ ۱۲۴۲۷۶۱ ‬
۳۱
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۴۴۹۱ ‬
‪ ۱۲۴۲۷۶۲ ‬
۳۲
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۹۱۸۹ ‬
‪ ۱۱۷۰۰۵۹ ‬
۳۳
۱۳۹۱
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۹۱۹۰ ‬
‪ ۱۱۷۰۰۵۸ ‬
۳۴
۱۳۹۱
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۵۰۳ ‬
‪ ۱۴۱۵۲۵۴ ‬
۳۵
۱۳۹۲
۱۵
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۳۰۶۵۰۴ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭HN۲۹ ‏‫‬‭‭/د۹پ‌۹ ۱۳۷۶‬ ‬
۳۶
۱۳۹۲
۱۵
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۴۲۷۸ ‬
‪ ۱۵۷۴۶۲۹ ‬
۳۷
۱۳۹۳
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۴۳۷۸ ‬
‪ ۱۵۷۴۶۲۸ ‬
۳۸
۱۳۹۳
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۳۳۳۹۶ ‬
‪ ۱۶۸۲۵۵۰ ‬
۱
۱۳۹۴
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۴۰۰۱ ‬
‪ ۲۰۳۹۳۵۴ ‬
۴۱
۱۳۹۷
۱۸
 
مخزن مبادله و اهدا
‪ ۲۰۰۰۰۷۷۷۸ ‬
‪ ۲۰۰۰۰۷۷۷۸ ‬
۱۱
۱۳۸۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login