م‍ق‍دم‍ات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ق‍دم‍ات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ح‍س‍ن‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست؟].
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬: م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ح‍س‍ن‍ی‌‏‫، ۱۳۷۳.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۵۵ ص‌.‬‬: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫۵۵۰۰ ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۳۴۰۰ ریال ( چاپ نهم)‬‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰ ریال (چاپ یازدهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‎Manouchehr Mohseni. Introductory sociology.‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۷۱.‬
‏يادداشت : چاپ یازدهم: پائیز ۱۳۷۳.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : جامعه‌شناسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭HM۶۰۶‏‫‭‬‭‭/ف‌۲م‌۳۳ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۳۵۷۲
 
   آدرس ثابت  م‍ق‍دم‍ات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۶۰۰ ‬
‪ HM۶۲ /ف۲م۳۳ ۱۳۷۱ ‬
۱۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۲۹۹۸ ‬
‪ ۴۹۸۰۸۰ ‬
۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۲۹۹۹ ‬
‪ ۳۷۵۴۶۰ ‬
۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۵۹۶ ‬
‪ ۱۸۳۶۳۸ ‬
۵
۱۳۷۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۵۹۷ ‬
‪ ۱۸۳۶۳۹ ‬
۶
۱۳۷۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۱۲۹۹۰ ‬
‪ ۶۰۴۷۷۸ ‬
۴
۱۳۷۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۱۲۹۹۱ ‬
‪ ۶۰۱۷۵۷ ‬
۳
۱۳۷۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۲۰۰۹ ‬
‪ ۹۸۴۶۶۴ ‬
۸
۱۳۷۱
۹
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۷۰۰۹۲۶ ‬
‪ ۱۰۱-۱۵۳۰۹ ‬
۷
۱۳۷۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۷۷۱۶ ‬
‪ ۹۹۱۳۷۹ ‬
۹
۱۳۷۰
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۶۷۱۳۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۴۷۴۰ ‬
۱۰
۱۳۷۲
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login