راهبردهای شناختی در یادگیری
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : راهبردهای شناختی در یادگیری [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : همدان: دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۹۲ -
‏فاصله انتشار : شش ماه يکبار
‏يادداشت : صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول: مصیب یارمحمدی واصل
سردبیر: ابوالقاسم یعقوبی
‏عنوان به زبان دیگر : :‏‫‭cognitive strategies in learning
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۰۸۱۱۴۰
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
‏‫‭Journal_psy@yahoo.com
‏زبان اثر : فارسی
 
   آدرس ثابت  راهبردهای شناختی در یادگیری
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۶۲۷۴ ‪ ۱۳۹۴
س۳: ش۴-۵(بهار-زمستان)
‪ 6164634
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۹۴۵۵ ‪ ۱۳۹۳
س۱-۲: ش۲-۳(بهار-زمستان)
‪ 5481597
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۲۶۰۳۶ ‪ ۱۳۹۲
س۱: ش۱(پاییزوزمستان)
‪ 5513508
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۹۸۰۶ ‪ ۱۳۹۴
س۳: ش۴-۵(بهار-زمستان)
‪ 6159429
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۱۱۴۹ ‪ ۱۳۹۵
س۴: ش۶-۷(بهار-زمستان)
‪ 6208206
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۱۱۶۱ ‪ ۱۳۹۵
س۴: ش۶-۷(بهار-زمستان)
‪ 6208003
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۳۲۶۵ ‪ ۱۳۹۳-۱۳۹۴
س۱: ش۲(بهار و تابستان۱۳۹۳)؛س۳: ش۴(بهار و تابستان۱۳۹۴)
‪ 6800633
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۵۷۸۴ ‪ ۱۳۹۲
س۱: ش۱(پاییز و زمستان)
‪ 6905747
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۵۹۶۶ ‪ ۱۳۹۶
س۵: ش۸-۹(بهار-زمستان)
‪ 6925437
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۰۳۶۸ ‪ ۱۳۹۶
س۵: ش۸-۹(بهار-زمستان)
‪ 7080600
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۶۸۶۱ ‪ ۱۳۹۷
س۶: ش۱۰-۱۱(بهار-زمستان)
‪ 7518534
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۳۳۳۸ ‪ ۱۳۹۷
س۶: ش۱۰-۱۱(بهار-زمستان)
‪ 8186375
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۵۴۷۱ ‪ ۱۳۹۸
س۷: ش۱۲(بهار و تابستان)
‪ 8384377
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۵۸۱۸ ‪ ۱۳۹۹
س۱۸: ش۱۴(بهار و تابستان)
‪ 8398858
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۶۵۰۲ ‪ ۱۳۹۸
س۷: ش۱۳(پاییز و زمستان)
‪ 8406365
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۸۶۷۹ ‪ ۱۳۹۸
س۷: ش۱۲(بهار و تابستان)
‪ 8458643
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۹۱۷۳ ‪ ۱۳۹۹
س۱۸: ش۱۴(بهار و تابستان)
‪ 8588116
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۵۷۷۳ ‪ ۱۳۹۹
س۸: ش۱۵(پاییز و زمستان)
‪ 9039233
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login