مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۳ -
‏فاصله انتشار : شش ماه يکبار
‏يادداشت : صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر‌مسئول و سردبیر: اسماعیل هاشمی شیخ شبانی
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : :Industerial and Organizational Psychology Studies
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۶۰۸۳۷
‏دسترسی و محل الکترونیکی : iopsj@scu.ac.ir
‏زبان اثر : فارسیانگلیسی
 
   آدرس ثابت  مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۵۹۰۷ ‪ ۱۳۹۳
س۱: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 6901518
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۸۳۹۴ ‪ ۱۳۹۵
س۳: ش۲(پاییز و زمستان)
‪ 7022125
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۰۳۷۲ ‪ ۱۳۹۴
د۲: س۲؛ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 7080596
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۳۵۰۹ ‪ ۱۳۹۵
د۳: س۳؛ش۲(پاییزوزمستان)
‪ 7321059
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۶۷۷۱ ‪ ۱۳۹۵
س۳: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 7520881
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۶۸۲۵ ‪ ۱۳۹۵
س۳: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 7514600
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۰۹۴ ‪ ۱۳۹۳
س۱: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 7539107
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۱۵۸ ‪ ۱۳۹۴
س۲: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 7532448
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۹۷۱ ‪ ۱۳۹۶
س۴: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 7707279
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۶۰۲-۰۳ ‪ ۱۳۹۶
س۴: ش۲(پاییزوزمستان)
‪ 7740842
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۱۲۱۳ ‪ ۱۳۹۷
س۵: ش۱-۲(۱بهار-زمستان)
‪ 8771067
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login