پژوهش ادبیات معاصر جهان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پژوهش ادبیات معاصر جهان [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 1026-0188
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس شماره۶۱ بهار ۱۳۹۰
‏یادداشت : نشریه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
علمی- پژوهشی
‏يادداشت : شماره ۱ این نشریه با عنوان "مجله دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌های خارجی" و از جلد ۲ شماره ۱-۵، سال ۱۳۷۴ تا زمستان ۱۳۷۷ با عنوان "پژوهش" و از شماره ۶-۵۷، بهار و تابستان ۱۳۷۸ تا بهار ۱۳۸۹ با عنوان "پژوهش زبان‌های خارجی" منتشر شده است.
‏يادداشت : مدیرمسئول: فریده علوی
سردبیر: محمد مرندی
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : چکیده مقالات به زبان انگلیسی
فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : ‏‫Research in Comtemporary World Literature‬
‏عنوان قبلی ( پیایندها) : مجله دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌های خارجی
پژوهش
پژوهش زبان‌های خارجی
‏نشریه مادر : پژوهش زبان‌‌های خارجی
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍اص‍ر
ادبیات -- تاریخ و نقد -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : علوی، فریده، ۱۳۴۲ -، مدیر مسئول
مرندی، سیدمحمد، ‏‫۱۳۳۲ -‎‏‬، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران
‏رده بندی کنگره : ‏‫PN۹‬
‏رده بندی د... : ‏‫۸۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۳۵۰۳۵۴۱
‏دسترسی و محل الکترونیکی : ‏‫pajuhesh@ut.ac.ir‬
آدرس الکترونیکی منبع
‏زبان اثر : فارسی
 
   آدرس ثابت  پژوهش ادبیات معاصر جهان
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۷۵۹۰ ‪ ۱۳۸۹
ش۵۸-۶۰(تابستان-زمستان)
‪ 6993484
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۷۵۹۱ ‪ ۱۳۸۹
ش۵۸-۶۰(تابستان-زمستان)
‪ 6993492
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۵۷۸۲ ‪ ۱۳۹۰
س۱۶: ش۶۱-۶۴(بهار-زمستان)
‪ 4546032
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۷۹۸۵ ‪ ۱۳۹۰
س۱۶: ش۶۱-۶۴(بهار-زمستان)
‪ 4602334
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۵۴۳۶ ‪ ۱۳۹۱
س۱۷:‌ش۱(بهار)
‪ 4820015
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۶۵۸۹ ‪ ۱۳۹۱
س۱۷: ش۱(بهار)
‪ 4809163
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۲۷۰۷ ‪ ۱۳۹۶
س۲۲: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 7674468
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login