شهر خدا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : شهر خدا [کتاب]/ آگوستین قدیس؛ مترجم حسین توفیقی‏‫؛ تهیه پژوهشکده ادیان و مذاهب.‬
‏مشخصات نشر : قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، ‏‫۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۲۰ ص.‬
‏فروست : انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب؛ ۱۰۳.
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰۰ریال‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-8090-99-4‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ‏‫فاپا (چاپ دوم)‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: .1990,The confessions ; the city of God ; on Christian doctrine‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ اول: ۱۳۹۱ (فیپا).‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم.‬
‏یادداشت : نمایه. 
‏موضوع : آوگ‍وس‍ت‍ی‍ن‌ ق‍دی‍س‌، ‏‫۳۵۴ - ‏۴۳۰م.‬
‏موضوع : Augustinus, Saint
‏موضوع : قدیسان مسیحی -- سرگذشتنامه
‏موضوع : عقاید دینی -- تاریخ -- کلیسای اولیه، ‏‫۳۰ -‏ ۶۰۰م.‏‬
‏شناسه افزوده : ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۳۰ - ‏، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه ادیان و مذاهب. پژوهشکده ادیان و مذاهب
‏شناسه افزوده : دانشگاه ادیان و مذاهب
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BR۶۵‏‫‭‏‫‬‭/آ۸ش۹ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۷۰/۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۷۸۶۴۱
 
   آدرس ثابت  شهر خدا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۳۶۷۵ ‬
‪ ۱۳۱۷۴۷۶ ‬
۱
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۳۶۷۶ ‬
‪ ۱۳۱۷۴۷۵ ‬
۲
۱۳۹۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۲۲۷۹۱۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۲۹۲۱ ‬
۳
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۲۲۷۹۲۰ ‬
‪ ۱۶۴۳۴۰۰ ‬
۴
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۷۸۶۷ ‬
‪ ۱۶۷۶۶۸۳ ‬
۵
۱۳۹۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login