آموزه‌های فقه‌ مدنی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : آموزه‌های فقه‌ مدنی [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۰ -
‏فاصله انتشار : شش ماه يکبار
‏يادداشت : فهرست‌نویسی بر اساس شماره۴ پاییز و زمستان۱۳۹۰.
‏یادداشت : علمی- آموزشی
‏يادداشت : صاحب امتیاز دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیرمسئول محمدباقر فرزانه
سردبیر محمد واعظ‌زاده خراسانی
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : فهرست مندرجات به زبان انگیسی
چکیده مقالات به زبان عربی
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : civil jurisprudence doctrines
النظریات فی فقه المدنی
‏موضوع : فقه -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : فرزانه، محمد‌‌باقر، مدیر مسئول
واع‍ظ زاده‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دِ، ‏‫۱۳۸۵-۱۳۰۴.، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم اسلامی رضوی
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۱۴۷/۵‬
‏رده بندی د... : ‏‫۲۹۷/۳۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۲۷۵۳۶۲۹
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
‏‫‭razaviunmag@gmail.com
‏زبان اثر : فارسیانگلیسیعربیانگلیسی
 
   آدرس ثابت  آموزه‌های فقه‌ مدنی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۹۰ ‪ ۱۳۹۵
ش۱۳-۱۴(بهار-زمستان)
‪ 6202087
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۹۰۲ ‪ ۱۳۹۰-۱۳۹۱
ش۴-۶(پاییز۱۳۹۰-زمستان۱۳۹۱)
‪ 4317296
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۵۲۸۴ ‪ ۱۳۹۰-۱۳۹۱
ش۴-۶(پاییز۱۳۹۰-زمستان۱۳۹۱)
‪ 4335160
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۲۷۰۸۲ ‪ ۱۳۹۲-۱۳۹۳
ش۷-۱۰(بهار۱۳۹۲-زمستان۱۳۹۳)
‪ 5552936
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۹۲۵۲ ‪ ۱۳۹۲-۱۳۹۳
ش۷-۱۰(بهار۱۳۹۲-زمستان۱۳۹۳)
‪ 5717666
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۰۰۶۱ ‪ ۱۳۹۴
ش۱۱-۱۲(بهار-زمستان)
‪ 6174294
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۰۱۳۴ ‪ ۱۳۹۴
ش۱۱-۱۲(بهار-زمستان)
‪ 6186048
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۲۶۴۳ ‪ ۱۳۹۵
ش۱۳-۱۴(بهار- زمستان)
‪ 6255247
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۱۸۳۲ ‪ ۱۳۹۶
ش۱۵-۱۶(بهار-زمستان)
‪ 7167970
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۲۳۴۲ ‪ ۱۳۹۶
ش۱۵-۱۶(بهار-زمستان)
‪ 7203029
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login