آموزه‌های فلسفه اسلامی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : آموزه‌های فلسفه اسلامی [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۹ -
‏فاصله انتشار : شش ماه يکبار
‏يادداشت : فهرست‌نویسی بر اساس شماره۹ پاییز و زمستان۱۳۸۹.
‏يادداشت : صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیرمسئول: محمدباقر فرزانه
سردبیر: رضا اکبریان
‏يادداشت : فهرست مقالات به زبان انگلیسی
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : چکیده مقالات به زبان انگلیسی و عربی
فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : Islamic Philosophical Doctrines
‏موضوع : فلسفه اسلامی -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : فرزانه، محمد‌‌باقر، مدیر مسئول
اک‍ب‍ری‍ان‌، رض‍ا، ‏‫۱۳۳۲ -‏، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم اسلامی رضوی، صاحب‌امتیاز
‏رده بندی کنگره : ‏‫BBR۱‍‬
‏رده بندی د... : ۱۸۹/۱۰۵‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۲۶۷۶۵۷۹
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
‏‫‭razaviunmag@gmail.com
‏زبان اثر : فارسیانگلیسیعربیانگلیسیانگلیسی
 
   آدرس ثابت  آموزه‌های فلسفه اسلامی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۷۸۱۶ ‪ ۱۳۸۹-۱۳۹۱
ش۹-۱۱(پاییز۱۳۸۹-زمستان۱۳۹۱)
‪ 4583832
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۷۹۹۲ ‪ ۱۳۸۹-۱۳۹۱
ش۹-۱۱(پاییز۱۳۸۹-زمستان۱۳۹۱)
‪ 4602477
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۹۲۴۰ ‪ ۱۳۸۹
ش۹(پاييز-زمستان)
‪ 4726327
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۵۵۱۹ ‪ ۱۳۸۹
ش۹(پاییز-زمستان)
‪ 4823557
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۷۸۵۵ ‪ ۱۳۹۲
ش۱۲-۱۳(بهار-زمستان)
‪ 5457895
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۹۵۵۰ ‪ ۱۳۹۲
ش۱۲-۱۳(بهار-زمستان)
‪ 5472056
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۶۴۸۱ ‪ ۱۳۹۳-۱۳۹۴
ش۱۴-۱۶(بهار۱۳۹۳-تابستان۱۳۹۴)
‪ 5709458
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۸۶۳۸ ‪ ۱۳۹۳
ش۱۴-۱۵(بهار-زمستان)
‪ 5703768
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۰۸۰۴ ‪ ۱۳۹۴-۱۳۹۵
ش۱۷-۱۹(پاییز۱۳۹۴-زمستان۱۳۹۵)
‪ 6194583
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۴۳۲۴ ‪ ۱۳۹۴
ش۱۷(پاییز وزمستان)
‪ 6373018
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۱۸۵۳ ‪ ۱۳۹۵-۱۳۹۶
ش۱۸-۲۱(بهار۱۳۹۵-زمستان۱۳۹۶)<کسری: ۱۹-۲۰>
‪ 7168026
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۱۹۴۹ ‪ ۱۳۹۵
ش۱۹(پاییز و زمستان)
‪ 7188019
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۳۵۰۴ ‪ ۱۳۹۶
ش۲۰(بهار-تابستان)
‪ 7321105
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۳۵۱۰ ‪ ۱۳۹۶
ش۲۰(بهار-تابستان)
‪ 7321053
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۵۰۴۷ ‪ ۱۳۹۶
ش۲۱(پاییز و زمستان)
‪ 7709655
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login