آموزه‌های قرآنی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : آموزه‌های قرآنی[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۰ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 2251-9378
‏يادداشت : فهرست‌نویسی براساس شماره۱۳ بهار و تابستان۱۳۹۰
‏یادداشت : تخصصی
‏يادداشت : صاحب‌امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر‌مسئول: محمد‌باقر فرزانه
سردبیر: محمد‌باقر حجتی
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع... : فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
چکیده مقالات به زبان عربی
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : ‏‫‭Quranic Doctrines
النظریات القرآنیه
‏عنوان به منزله موضوع : قرآن-- بررسی و شناخت -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : فرزانه، محمد‌‌باقر، مدیر مسئول
ح‍ج‍ت‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر،‏‫ ۱۳۱۱ - ‏‏‏‬، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم اسلامی رضوی
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۶۵/۴‬
‏رده بندی د... : ‏‫۲۹۷/۱۵۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۳۱۵۶۳۰
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
‏‫‭razaviunmag@gmail.com
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : انگلیسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : عربی
‏زبان فهرست مندرجات : انگلیسی
 
   آدرس ثابت  آموزه‌های قرآنی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۵۹۷۱ ‪ ۱۳۹۰
ش۱۳-۱۴(بهار-زمستان)
‪ 4455897
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۷۰۱۷ ‪ ۱۳۹۰
ش۱۳-۱۴(بهار-زمستان)
‪ 4493317
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۷۲۱۲ ‪ ۱۳۹۱
ش۱۵-۱۶(بهار-زمستان)
‪ 4537955
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۷۲۴۷ ‪ ۱۳۹۱
ش۱۵-۱۶(بهار-زمستان)
‪ 4539727
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۹۴۰۸ ‪ ۱۳۹۲
ش۱۷-۱۸(بهار-زمستان)
‪ 5476896
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۹۵۵۳ ‪ ۱۳۹۳-۱۳۹۴
ش۱۹-۲۲(بهار۱۳۹۳-زمستان۱۳۹۴)
‪ 5472417
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۲۰۷۵۵ ‪ ۱۳۹۲
ش۱۷-۱۸(بهار-زمستان)
‪ 5496432
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۲۶۰۸۵ ‪ ۱۳۹۴
ش۲۲(پاییزوزمستان)
‪ 5512965
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۹۵۴۷ ‪ ۱۳۹۳
ش۱۹-۲۰(بهار-زمستان)
‪ 5717446
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۰۸۱۳ ‪ ۱۳۹۵
ش۲۳-۲۴(بهار-زمستان)
‪ 6193897
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۲۵۳۲ ‪ ۱۳۹۴
ش۲۱(بهار-تابستان)
‪ 6242260
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۲۵۷۱ ‪ ۱۳۹۵
ش۲۳-۲۴(بهار-زمستان)
‪ 6247440
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۱۸۳۶ ‪ ۱۳۹۶
ش۲۵-۲۶(بهار-زمستان)
‪ 7168036
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۲۶۷۵ ‪ ۱۳۹۶
ش۲۵-۲۶(بهار-زمستان)
‪ 7223272
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login