پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊چه میزان به کتاب « سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره» (Library of Congress Subject Headings /LCSH) مراجعه می کنید؟
برای اکثر موضوعهایی که برای اولین بار ساخته می شوند به سرعنوان موضوعی کنگره مراجعه می شود.
login