پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊اگر معادل لاتین نام را نداشته باشید چه می کنید؟
اگر معادل لاتین نام در هیچ منبعی (چاپی / الکترونیکی) یافت نشود فقط صورت فارسی ذکر می شود.
login