پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊تغيير شاپا
شاپا ارتباط مستقيمي با عنوان پيايند دارد، از اين روي ناشران و مديران مسؤول پيايندها موظفند هرگونه تغيير جزئي يا كلي در عنوان پيايند را به اطلاع مركز ملي شاپا برسانند تا اين مركز درباره لزوم تخصيص شاپاي جديد به عنوان ِ تغيير يافته و اصلاح اطلاعات مربوط به آن پيايند در پايگاه اطلاعاتي بين‎المللي ISSN تصميم مقتضي را اتخاذ كند.
login