پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ هنگام تقاضاي تخصيص شاپا بيش از يك شماره از نشريه منتشر شده است.
كافي است متقاضي دو نسخه از آخرين شماره منتشر شده را همراه با پرسشنامه تكميل شده به دفتر شاپا ارسال دارد. به اين ترتيب بلافاصله نسبت به تخصيص شماره شاپا و ثبت اطلاعات مربوط به آن در پايگاه اطلاعاتي بين‎المللي ISSN اقدام خواهد شد. در مورد پيايندهاي الكترونيكي پيوسته (online) كافي است متقاضي پرسشنامه را به دقت پر كرده و به دفتر شاپا ارسال دارد. اين مركز بلافاصله نسبت به تخصيص شماره شاپا و ثبت اطلاعات مربوط به آن در پايگاه اطلاعاتي بين‎المللي ISSN اقدام خواهد كرد.
login