پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊مدت زمان تحويل فيپا
- براي كتاب هاي تجديد چاپ 3 روز كاري؛ ؛ براي كتاب هايي كه قبلا توسط ناشر ديگري چاپ شده باشد 5 روز كاري ؛ ؛ براي كتاب هاي چاپ نخست حداكثر 10 روز كاري.
login